Grau en ADE

Estudia el grau en Administració i Direcció d’Empreses i adquireix una formació àmplia i polivalent per treballar en qualsevol de les àrees funcionals d’una empresa: comptabilitat, gestió fiscal i laboral, finances, gestió comercial i màrqueting, gestió de recursos humans, gestió internacional, direcció estratègica, gestió d'operacions i organització de la producció.

 

Les classes d’ADE a UManresa tenen un alt component pràctic i utilitzen de manera intensiva la simulació per a l’entrenament d’habilitats directives, tant genèriques (negociació, direcció d’equips, gestió del temps, resolució de conflictes, presa de decisions) com situacionals (inspecció, auditoria, entrevista de selecció, junta d’accionistes).

 

La metodologia de la simulació està íntimament integrada en la docència al llarg de tots els estudis i inclou activitats amb actors en espais preparats per reproduir de la manera més fidel les situacions reals.

Gestion d'enterprises
contacta ara
Gestion d'enterprises

Els alumnes d’ADE d’UManresa poden seguir gratuïtament cursos en anglès, al llarg dels 4 anys de durada dels estudis, i d’un segon idioma estranger (francès o alemany) a partir de 3r curs.

 

A més, una part de les assignatures s’imparteixen en anglès. L’ús d’aquesta llengua a l’aula s’introdueix de manera gradual, al llarg dels estudis, i s’intensifica a partir de 3r i 4t curs.

Gestion d'enterprises

UManresa fomenta la mobilitat geogràfica dels seus alumnes amb programes d’intercanvi com l’Erasmus o el Sèneca, però també amb altres iniciatives com les estades col·lectives de curta estada en països comunitaris des de primer curs o bé els internships per a acabats de graduar.

 

El 100% dels alumnes poden optar a una plaça per participar en programes de mobilitat.

Gestion d'enterprises

El 80% dels graduats en estudis d’Empresa d’UManresa està treballant al cap de dos anys de titular-se. D’aquests, el 90% ho fa en feines directament relacionades amb els estudis.

ADE UManresa

Sortides professionals del graduat en ADE

- Gestió d'empreses, consultoria, auditoria, administració pública, entitats financeres, docència, exercici lliure de la professió.
- Treball en diferents departaments de les empreses, realitzant tasques de: comptabilitat, gestió fiscal i laboral, finances, gestió comercial i màrqueting, gestió de recursos humans, gestió internacional, direcció estratègica, gestió d'operacions i organització de la producció.
- El grau en ADE està pensat, per últim, per dotar els coneixements i capacitats necessaris per crear una empresa pròpia, i esdevenir així un emprenedor/a.