Vés al contingut

La Metàfora de la Tassa Desbordant o que es Vessa : Abordatge Biopsicosocial del Dolor

Imagen

16/10/2023

En la fisioteràpia i el maneig del dolor, considero que la metàfora de la "tassa desbordant" és molt útil per conceptualitzar les múltiples dimensions del dolor. Sota el meu punt de vista, aquesta metàfora és fonamental per comprendre com l'abordatge biopsicosocial del dolor pot millorar la qualitat de vida de qui en pateix. En aquest post, explorarem aquesta metàfora i com es pot aplicar en la comprensió i el tractament del dolor.

En aquesta metàfora, "la tassa" representa l'experiència del dolor. Cal imaginar-la com un recipient que pot omplir-se amb diferents factors. En la metàfora, es considera que la persona sent dolor quan la tassa desborda el seu contingut. És important destacar que els factors "biològics", com lesions físiques o condicions mèdiques, són només un dels elements que poden omplir-la.

Així doncs, la tassa del dolor no s'omple únicament amb factors físics. Els factors psicològics i emocionals també juguen un paper important. L'estrès, l'ansietat, la depressió i altres emocions poden contribuir significativament a omplir la tassa del dolor. De fet, sovint aquests factors n'amplifiquen la percepció.

No podem passar per alt, tampoc, la influència dels factors socials i ambientals en aquesta metàfora. L'entorn social d'una persona, incloent les relacions i les interaccions socials, així com l'entorn laboral i el nivell de suport social, també poden omplir la tassa del dolor. De fet, com tots els factors (bio-psico o socials), la poden omplir o buidar, i és aquesta possibilitat l’essència en l'abordatge biopsicosocial del maneig del dolor que podem abordar des de la fisioteràpia.

Imagen

Imagen

Abordar tots els factors que intervenen en el dolor


L'enfocament biopsicosocial del maneig del dolor* es basa en la idea que, per alleujar el patiment d'un pacient, és necessari abordar tots aquests factors que omplen la seva "tassa" del dolor. Això implica més que simplement tractar la causa física del dolor. Els professionals de la salut, incloent-hi els fisioterapeutes, treballen en col·laboració amb els pacients per reduir l'estrès, abordar les preocupacions emocionals i crear un entorn de suport, iniciant el procés en moltes ocasions amb informació de què és i com funciona el dolor, les seves vies facilitadores i les seves vies inhibidores.

Els resultats parlen per ells mateixos. Al llarg de la història de la fisioteràpia i el maneig del dolor, hi ha hagut innombrables casos d'èxit que demostren l'eficàcia d'aquest enfocament. Pacients que, en adoptar l'abordatge biopsicosocial, han experimentat millores significatives en la seva qualitat de vida i han aconseguit reduir el seu dolor de manera sostenible.

En resum, la metàfora de la "tassa desbordant" ens recorda que el dolor és un fenomen complex i multifacètic. Abordar el dolor des d'una perspectiva biopsicosocial, que considera factors biològics, psicològics i socials, és essencial per oferir un tractament complet i efectiu. En buidar la tassa del dolor, ajudem els pacients a recuperar el seu benestar i a viure una vida amb menys sofriment.

Júlia Jubany Güell, directora del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa

 

* Intervenció de Júlia Jubany a la Jornada de Fisioteràpia de la Catalunya Central titulada "Canvi d'un model biomèdic a un model biopsicosocial en la comprensió del dolor persistent"

Afegeix un nou comentari

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte