Vés al contingut

Notícies

Imagen

Una sessió de treball del mapa del talent al Campus Professional UManresa

El CISARC d'UManresa dissenya una innovadora proposta formativa basada en la simulació per al Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa

El Centre d’Innovació en Simulació d’UManresa (CISARC) i l’Ajuntament de Manresa, a través de ProManresa, posaran en marxa l’Escola de Competències, una nova proposta formativa basada en la simulació per formar en competències toves tant a persones emprenedores com a persones en situació de cerca de feina. L’objectiu d’aquesta innovadora proposta és el disseny d’una metodologia pròpia per treballar les competències transversals de les persones, tant pel que fa a la seva identificació, com a l’avaluació i el seu desenvolupament posterior. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la formació es posarà en marxa el mes d’abril en el marc d’un projecte en el qual participaran usuaris de serveis locals d’ocupació del Bages. Aquesta metodologia es podrà aplicar posteriorment a la resta de serveis d’ocupació del territori.

Dominar les competències que decanten la balança al mercat laboral

L’Escola de Competències parteix de la base que, si fins ara els títols i la formació acadèmica eren suficients per accedir a un lloc de treball, en l’actualitat és imprescindible sumar a les competències tècniques aquelles competències i habilitats transversals que són necessàries per a qualsevol feina. Es tracta d’habilitats com la capacitat de treball en equip, la comunicació la resiliència, la creativitat, la iniciativa, l’autoaprenentatge o la gestió de l’estrés.

Aquest canvi de paradigma és el que ha fet que ProManresa i altres els Serveis Locals d’Ocupació del Bages hagin reorientat el seu treball per enfocar-lo en l’orientació per competències de les persones. L’experiència d’UManresa a través del seu Centre d’Innovació en Simulació, CISARC, permetrà desenvolupar un programa pioner per utilitzar la metodologia de la simulació en benefici de persones que estiguin en procés d’emprendre o de cerca de feina. L’objectiu és que les persones que participin en el programa sàpiguen identificar les habilitats que tenen i aquelles que els manquen i treballar per desenvolupar-les. 

Una metodologia que ajuda a avaluar el desenvolupar de competències

La simulació́ s’ha integrat en els processos de formació́ continua d’UManresa com una metodologia de docència i d’aprenentatge efectiva per consolidar i desenvolupar competències que han de tenir els professionals en l’exercici de la seva funció. En la formació́ per competències, coneguda internacionalment com a Outcome Based Education,  el participant es un element actiu i la formació́ se centra en els aprenentatges entesos com a resultats, i no en l’ensenyament, que és el mitjà per assolir-lo. 

L'avaluació de les competències només es pot fer a través de l’acció. És per això que la simulació́, que és una metodologia activa, és una eina perfecta per fer aquesta avaluació. A diferència del rol playing o dels soft skill games, la simulació, des de la recreació de la realitat professional, afavoreix el desenvolupament de competències i permet evidenciar si els participants en els programes formatius desenvolupen de manera competent les tasques que té encomanades de la mateixa manera com ho faria en la seva realitat professional.

Suma d’experteses

Aquest innovador programa és el resultat de la suma de dues experteses: la dels serveis locals d’ocupació en l’orientació de persones, que compten amb experts en la identificació, avaluació y desenvolupament de competències, i la del CISARC d’UManresa, amb 10 anys d’experiència en l’entrenament de competències professionals a través de la metodologia de la simulació. 

El treball conjunt dels professionals dels dos àmbits permetrà treballar en la formació de persones a partir de la recreació de casos que permetin tant l’avaluació com el desenvolupament de les competències transversals que demanda el món laboral en l’actualitat. L’objectiu és que aquest procés formatiu culmini amb una acreditació d’aval universitari de les competències. 

Per validar la utilitat de l’ús de la simulació en aquest tipus d’acció formativa es treballarà amb dos grups de persones que participaran en una prova pilot que permetrà contrastar la diferència existent entre una orientació clàssica i l’orientació feta a través de processos formatius basats en la simulació. La prova pilot inclou també un treball amb empreses per impulsar la definició de les vacants de treball tenint en compte les competències i per introduir aquesta nova visió competencial al funcionament de les empreses. 


 

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte