Vés al contingut

Notícies

Imagen

UManresa

La posició socioeconòmica i el gènere condicionen la salut i els comportaments vers la salut de les persones adolescents entre 12 i 18 anys

Les noies tenen una pitjor percepció de la seva salut que els nois, segons constaten les dades de l’estudi DESKcohort. El 49,9% de les noies considera que té una mala salut, mentre que en el cas dels nois, aquesta autopercepció negativa es redueix al 34,7%. Les diferències també són evidents en relació amb el nivell socioeconòmic. Així, un 30,3% dels nois amb un nivell socioeconòmic alt consideren que tenen una mala salut, mentre que el percentatge puja fins al 54,2% en les persones amb un nivell socioeconòmic desafavorit. En el cas de les noies, a més, com més avancen en els estudis, més creix l'autopercepció negativa de la seva salut, de manera que les noies de segon de batxillerat tenen una percepció de mala salut 1,05 vegades superior a les que fan segon curs d’ESO. Altres factors com consumir tabac diàriament i tenir una mala alimentació també es relacionen amb una autopercepció de mala salut.

Aquestes són algunes dades del projecte DESKcohort, en el qual han participat 7.319 persones entre els 12 i els 18 anys escolaritzades en 65 centres de la Catalunya Central responent una enquesta que té com a objectiu identificar els comportaments i les necessitats relacionades amb la salut, així com els factors que la determinen, en les persones joves d’aquest territori. Les enquestes es realitzaran cada dos anys entre l’alumnat de segon i quart curs d’ESO, segon de CFGM i segon curs de Batxillerat. DESKcohort és una iniciativa liderada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya amb el suport de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i el Departament d’Ensenyament.

Pitjor estat anímic i menys activitat física entre les noies que entre els nois

En una escala del 5 al 25, en la qual la puntuació més alta indica un pitjor estat d’ànim, la mitjana de les persones enquestades se situa en un 12,9. En aquest cas també s’observen diferències vinculades al gènere: la mitjana de les noies es troba en el 13,9 mentre que la dels nois, en un 11,9. El nivell socioeconòmic també és un factor determinant en aquest aspecte, ja que les persones amb un nivell socioeconòmic baix afirmen tenir un pitjor estat d’ànim que les que tenen un nivell socioeconòmic alt. Altres aspectes que condicionen l’estat d’ànim de l’alumnat són haver estat víctimes de bullying, fer un consum de risc d’alcohol o de cànnabis, o no complir els requisits d’activitat física recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Pel que fa a l’activitat física, l’enquesta constata que un 51,8% de la mostra no compleix les recomanacions de l’OMS. Les diferències són significatives en funció del gènere: un 62,9% de les noies realitza menys d’una hora d’activitat física moderada o vigorosa al dia en comparació a un 40% dels nois. A més d’aquestes diferències, les dades de l’enquesta permeten concloure que les noies amb un nivell socioeconòmic desafavorit són les que més s'allunyen dels objectius de les autoritats sanitàries pel que fa a la pràctica d’activitat física. A més, com més grans són, menys compliment d’aquestes recomanacions, de manera que les que estudien segon de batxillerat són les que estan més lluny dels objectius. En aquest sentit, els nois de Batxillerat són també els que fan menys activitat física diària, així com aquells que fan un consum de risc d’alcohol, que tenen un estat d’ànim baix i que tenen una mala percepció de la seva salut.  

Com més edat, més consum de risc d’alcohol

Sobre el consum de risc d’alcohol, un 24% de les persones adolescents va assegurar que realitza un consum de risc d'alcohol. Aquest consum s’associa amb el curs, de manera que com més avancen en els estudis, més augmenta el consum de risc. En el cas de les noies també presenten una conducta de més risc que els nois, amb el 24,8% i el 23,2%, respectivament. El consum de risc d’alcohol també s’accentua en el cas de persones amb un baix rendiment escolar, d’haver patit bullying i d’haver fet consum d’altres substàncies psicoactives, com el tabac i el cànnabis.

Problemes amb l’ús del mòbil

Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies, les respostes de les enquestes constaten que un 5,3% dels joves té problemes amb el mòbil. Les noies tornen a ser, en aquest cas, les que presenten comportaments més perjudicials en aquest sentit, amb una prevalença del 7,0%, força per sobre del 3,4% dels nois. Els casos d’ús problemàtic del mòbil es relacionen, segons les dades recollides, amb el fet de tenir progenitors amb estudis primaris o secundaris, amb haver assetjat companys a l’escola i amb tenir pitjor estat d'ànim.

Finalment, pel que fa a les conductes relacionades amb la sexualitat, s’observa com només un 65,6% de la mostra que manté relacions sexuals utilitza sempre el preservatiu. Les noies en fan menys ús que els nois i en aquest cas no hi ha diferències significatives entre cursos. Els joves que més l’utilitzen són els de quart d’ESO, amb un 74% en els nois i un 68% en les noies.

Els resultats principals del projecte DESKcohort s’han presentat en una jornada en la qual han participat representants dels centres que han participat en les enquestes i de les institucions implicades en el projecte. Durant la jornada també s’han donat a conèixer intervencions i programes de prevenció efectius en àmbit escolar, amb la intenció d’oferir recursos als diversos centres educatius del territori.

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte