Vés al contingut

Bústia ètica

Imagen

Bústia ètica

Bústia ètica

La Fundació Universitària del Bages s'ha dotat d’un sistema intern d’informació que, amb el nom de Bústia Ètica, permet les persones vinculades a la institució (en un sentit ampli, no només contractual) comunicar o denunciar qualsevol conducta contrària a l’ordenament jurídic en el marc de la seva relació professional i que presumptament es tracti d’una infracció de dret de la Unió Europea o sigui constitutiva d’una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Les denúncies o alertes es podran formular de manera anònima. La Bústia Ètica vol ser un canal de comunicació i de protecció per a les persones que vulguin alertar d’una possible conducta il·lícita susceptible d’afectar l’interès general sense que, per aquest fet, puguin patir cap tipus de represàlia en l’esfera professional o personal.

Aquesta bústia ètica dona compliment a la Llei 2/2023 que regula la protecció de les persones que informin d’infraccions normatives en organitzacions de més de 50 persones treballadores.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte