Vés al contingut

Pla estratègic

El món universitari està experimentant una gran transformació, en els darrers anys: la tendència a l’especialització, la creació de campus d’excel•lència, un enfocament prioritari vers l’eficiència, la concentració progressiva dels estudis o l’increment de l’orientació cap a les necessitats de les empreses. Aquests canvis responen, en general, a la voluntat d’avançar cap a un model universitari sostenible, eficient i sensible a les demandes del mercat laboral.

La FUB no és aliena a aquests canvis i és per respondre-hi de manera adequada que formula els seus Plans estratègics després d’un procés de reflexió interna. Aquests documents descriuen l’escenari de futur a mig termini que li ha de permetre elaborar la seva pròpia fórmula de creixement sostenible.

Missió

La Fundació Universitària del Bages promou el creixement personal i professional a través d'un projecte de formació universitària sostenible, innovador i de qualitat, en col•laboració amb altres institucions i adequat a les necessitats de l'entorn.

Visió

Ser el centre universitari referent en l'àmbit de les comarques centrals de Catalunya, reconegut com a model propi i diferencial que es concreta en:

 • una docència de qualitat, amb un professorat amb àmplia experiència professional i
 • un model de pràctiques diversificades i enriquidores.

Ser un centre orientat a la formació integral dels seus alumnes amb alta competència en els estudis de Salut, Educació i Empresa.

Ser un centre que fomenta l'ocupabilitat dels alumnes gràcies:

 • a una forta vinculació amb les necessitats de l'entorn,
 • a un equip de persones implicades i creatives i
 • a una organització que genera aliances de valor, que és capaç d'adaptar-se als canvis, que està oberta a la societat i que basa la seva actuació en els principis de sostenibilitat, confiança, coresponsabilitat, transparència i respecte.

Valors

L'actuació interna i externa de la FUB s'inspira en els valors següents:

 • La creativitat, la innovació, el repte i l'esperit emprenedor com a eixos de l'impuls personal, professional i institucional.
 • La implicació, el respecte, la tolerància, la solidaritat i la confiança com a base de la relació entre professionals, alumnes i institució.
 • L'excel•lència en la formació, la qualitat, la diferenciació de l'oferta i la millora contínua dels nostres serveis com a constant.
 • L'autonomia de gestió a través de la participació i la descentralització de la presa de decisions.
 • La responsabilitat social i el compromís permanent de la FUB expressada en accions al seu entorn.
 • La col•laboració, la cooperació i el treball en equip com a dinàmica habitual dels integrants de la institució per adaptar-se als canvis de l'entorn.
 • El foment continu i sistemàtic de la participació activa del personal i dels alumnes.
 • El diàleg com a base de la cooperació i la resolució de conflictes.
 • La coresponsabilitat de tots i cadascun dels que formen part de la FUB sobre el seu present i el seu futur.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte