Vés al contingut

ADE, un grau per als que volen trobar feina

Imagen

Pràctiques a l'empresa

Graduar-te en ADE! Estàs a punt d'aconseguir-ho. Tot just acabes de respondre la darrera pregunta del darrer examen abans d'acabar els teus estudis d'Administració i Direcció d'Empreses a UManresa. Hi dones l'últim cop d'ull i lliures els papers al professor amb convenciment. L'exercici era molt semblant al que vas estar resolent, ahir, a l'empresa on has estat fent pràctiques remunerades des de segon curs.

En sortir de l'aula sents un punt d'enyorança de tots els moments viscuts durant els darrers quatre anys. Han estat tan intensos! Sona el telèfon i l'enyorança es dilueix en una barreja de nervis i emoció: és la teva cap, la de l'empresa de pràctiques. Tot bé? Sí, m'ha anat prou bé. N'estava segura, has fet un progrés espectacular, durant tots aquests anys. T'esperem a partir de dilluns, volem que et quedis amb nosaltres. No t'ho pots creure: graduar-te i trobar una bona feina, el mateix dia. Doncs sí, a vegades, passa. I als estudiants d'ADE d'UManresa, molt sovint. Gairebé a tots.

Ja t'ho van dir quan vas venir a la jornada de portes obertes: el 100% dels graduats en ADE a UManresa tenen feina al cap de dos anys de finalitzar els estudis, el 88% en llocs de treball específicament relacionats amb la seva formació. No és casualitat. Aquests bons resultats són fruit d'una suma de factors: l'estreta relació entre la Universitat i el teixit empresarial, l'ús sistemàtic de la simulació per entrenar habilitats de direcció i comunicació i el programa ADE Prèmium pensat per reforçar les competències professionals dels estudiants.

Infografia ADE les claus de la inserció laboral

Trobar feina és fàcil quan Universitat i Empresa van de la mà

El grau en ADE d'UManresa manté relacions estables i intenses amb diferents empreses de l'entorn, moltes de les quals es caracteritzen pel seu caire innovador i la seva activitat internacional. Aquesta col·laboració estreta es tradueix en estudis de casos que els estudiants treballen a l'aula i que, en alguns casos, finalitzen amb visites in situ. Igualment, directius d'aquestes companyies fan periòdicament masterclass a les aules de la Universitat.

D'altra banda, en aquest context de cooperació, sovint, sorgeixen iniciatives que faciliten la participació dels alumnes en projectes reals (avaluació de noves línies de negoci, elaboració de plans estratègics, disseny de plans de màrqueting).

Empreses i Universitat comparteixen espais de cooperació en altres àmbits com ara la recerca i la transferència de coneixement o la promoció de l'emprenedoria. Són relacions molt valuoses que afavoreixen una visió compartida sobre el perfil i les necessitats de formació dels professionals que han de transformar el futur des de l'empresa. És una visió compartida que, inevitablement, enriqueix i fa més proper el pla d'estudis i la docència a la realitat empresarial.

La simulació crea una realitat immersiva que et trasllada a l'empresa tot i estar a la Universitat

El grau en ADE incorpora la simulació com a eina per a l'aprenentatge al llarg dels quatre cursos. La utilitza per situar els estudiants en situacions molt semblants a les que es trobaran en el món laboral per tal que puguin experimentar-les, equivocar-se, reconèixer els errors i aprendre'n. I compartir amb els companys el que han après.

Aquest aprenentatge vivencial és ideal per entrenar habilitats com la negociació, la gestió de crisis, la presa de decisions, la conducció de reunions o la comunicació de males notícies bo i situant-les en contextos molt similars als reals: el tancament d'un acord amb un proveïdor, una selecció de personal, una roda de premsa, una junta d'accionistes, un acomiadament, una inspecció d'hisenda, etc. La simulació es duu a terme en espais específicament pensats per a aquest fi, amb escenaris que reprodueixen fidelment els entorns empresarials i zones d'observació que permeten seguir el desenvolupament de l'activitat sense interferir-hi. Es crea una realitat immersiva que et trasllada al món de l'empresa, tot i estar a la Universitat. Aprendre en aquest entorn fa més fàcil i ràpida la integració a un lloc de treball real.

El programa ADE Prèmium ofereix formació gratuïta en idiomes i pràctiques remunerades

L'ADE Prèmium és un programa que complementa els estudis de grau d'Administració i Direcció d'Empreses. És gratuït i voluntari (i altament recomanable) per a tots els estudiants matriculats en aquests estudis. Inclou tres hores setmanals de formació en anglès al Servei d'Idiomes de la Universitat, durant els quatre cursos. L'objectiu és que els estudiants adquireixin un bon domini d'aquest idioma per tal que siguin capaços de treballar en entorns multilíngües i, al mateix temps, facilitar-los l'accés a una acreditació internacional d'aquesta competència lingüística. Aquesta formació en idiomes es completa amb dos cursos d'una segona llengua estrangera, a partir de tercer curs.

L'altre element destacat del programa ADE Prèmium són les estades a l'empresa. Es tracta de pràctiques remunerades que es realitzen en horaris compatibles amb el seguiment dels estudis. Així, els estudiants tenen l'oportunitat de traslladar a un entorn professional real els aprenentatges que incorporan a la Universitat, ja siguin teòrics (a l'aula) o pràctics (en les activitats de simulació, de debat o de resolució de casos, entre altres).

Compatibilitzar estudis i feina permet als estudiants incorporar habilitats que difícilment es poden treballar a l'aula i els ofereix un coneixement molt profund sobre el funcionament real de l'empresa. També els obre moltes portes, a la mateixa empresa on han fet les pràctiques o en altres, que valoren molt positivament aquesta experiència professional prèvia, juntament amb el títol de graduat.

Treball en equip

Estudiar ADE a UManresa és construir el teu futur professional des del primer dia

El grau en ADE et dona accés a una formació àmplia i polivalent que et permet desenvolupar diferents funcions dins de l'empresa. És un grau que et prepara per treballar en departaments tan diferents com el de comptabilitat, gestió fiscal i laboral, finances, gestió comercial i màrqueting, recursos humans, importació i exportació, gestió d'operacions o organització de la producció. També és un bagatge molt valuós per a les persones que es plantegen emprendre el seu propi negoci.

L'avantatge d'estudiar ADE a UManresa és que a més de la formació que et permet accedir al títol pots anar bastint el teu futur professional a partir d'experiències estretament connectades amb la realitat laboral. Aprens a fer, aprens a saber estar, descobreixes els teus punts forts per potenciar-los i també les teves febleses per afrontar-les i superar-les. En aquest trajecte és també fonamental la figura del tutor, sempre el mateix al llarg de tot el trajecte universitari. Si et preocupa el teu futur laboral, l'ADE d'UManresa t'ofereix molt més que un títol: t'obre la porta a créixer professionalment dia a dia.

 

 

 

Afegeix un nou comentari

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte