Vés al contingut

Aula Oberta

Imagen

aula oberta

Aula Oberta
Assignatures universitàries per cursar lliurement

L'Aula Oberta és un programa d'UManresa - FUB que permet cursar assignatures d'un grau universitari sense haver de seguir l'itinerari acadèmic que duu a l'obtenció del títol.

Els participants assisteixen a classe amb els estudiants del grau. Poden escollir entre seguir l'avaluació i accedir a una certificació amb la qualificació obtinguda o bé assistir com a oient i obtenir una certificació de l'assistència.

Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud al vicerectorat del campus Manresa que valorarà la idoneïtat del candidat per seguir l'assignatura. Cal enviar el document de sol·licitud juntament amb el Currículum Vitae al correu electrònic secretariafacultats@umanresa.cat.

Document de sol·licitud

Assignatures Aula Oberta

Actualment, no s’ofereixen places per al programa Aula Oberta.

 


  • No es requereix una titulació prèvia per matricular-se a les assignatures de l'Aula Oberta.
  • Certificació de l'assistència o de la qualificació obtinguda, en funció de la modalitat seguida.
  • La universitat reserva un màxim de 5 places per assignatura per ser cursada en modalitat oberta.
  • El preu de cada assignatura inclou el cost dels crèdits cursats més les taxes acadèmiques.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte