Vés al contingut

Servei de préstec de portàtils

Servei de préstec d'ordinadors portàtils per hores

L’objectiu d’aquest servei és prestar ordinadors portàtils per hores a l’estudiantat de grau i cicles formatius de grau superior d'UManresa.

Per formalitzar aquest servei de préstec, l’usuari ha d’adreçar-se al Punt de l’edifici FUB1/FUB2 presentant el carnet universitari (ULIFE).

L’ús dels ordinadors és per a finalitats exclusivament acadèmiques i es regeix per les condicions d'ús següents:

  • El portàtil és responsabilitat de la persona que l’ha agafat en préstec.
  • No es pot prestar més d’un portàtil alhora al mateix usuari.
  • Els portàtils es retiren i es tornen al taulell del Punt de la FUB1/FUB2.
  • El servei de préstec té una durada màxima de 5 hores i l’estudiant s’ha de comprometre a retornar-lo en l’hora establerta.
  • Els portàtils es poden reservar amb una antelació de 24h. En cas que l’estudiant no reculli el portàtil a l’hora establerta, quedarà anul·lada la reserva.
  • No es permet treure el portàtil del Campus Universitari per al seu ús ni deixar-lo desatès.
  • Els ordinadors es presten configurats i en bones condicions d’ús i funcionament i s’han de retornar en el mateix estat. La universitat no es fa responsable dels arxius que s’hagin desat a l’ordinador. S’hauran d’utilitzar les versions d’Office i Onedrive al núvol (online).
  • Si l’usuari detecta qualsevol mal funcionament de maquinari o de programari ho ha de comunicar al personal del Punt.
  • La universitat es reserva el dret de denegar el servei a un usuari quan ho cregui oportú.
  • No retornar el portàtil o ocasionar desperfectes greus que impedeixin l’ús normal de l’ordinador comportarà com a sanció que l’usuari hagi de restituir el portàtil per un de nou de característiques similars o abonar-ne el valor, segons l’estipulat pel Departament de Sistemes de la universitat.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte