Vés al contingut

Escola d'Estiu

Imagen

escola estiu mestres umanresa-fub

Cursos de l'Escola d'Estiu 2024

Del 4 al 10 de juliol de 2024 

Durada: 10 hores

Horari:

Dijous, 4 de juliol, de 9 a 14h
Divendres, 5 de juliol, de 9 a 14h

Format: Presencial

Destinataris: Docents d'Educació Secundària

Descripció

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera contempla la interacció oral com a element clau per desenvolupar la competència comunicativa. Els camins metodològics que s’escullen tenen un impacte en el resultat final. En aquest curs, es pretén construir un espai per compartir com es treballa, reflexionar sobre les possibilitats i prendre consciència de com ens situem com a docents davant del constructe de la interacció oral.

Objectius

 • Explorar com s’ensenya i aprèn la interacció oral a la classe d’anglès des de la mirada d’estudiant i docent.
 • Revisar les opcions metodològiques possibles per ensenyar interacció oral a la classe d’anglès. Compartir experiències i avaluar les possibles intervencions educatives. 
 • Prendre consciència de les representacions i identitats docents en relació amb la interacció oral a la classe d’anglès per a la millora de la pràctica docent. 

Continguts

1. Theoretical framework:
    1.1. Language and communication
    1.2. Social interaction in the EFL classroom 
    1.3. Communicative competence towards mediation 
    1.4. Oral interaction in the EFL classroom

2. Teachers’ identity:
    2.1. Learning memories through multimodal narratives
    2.2. Self-confrontation 

3. Microteaching practice:
   3.1. Methodological approaches
   3.2. Assessment

Professorat

Irene Tort Cots. 
Llicenciada en Filologia Anglesa i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Ha cursat el màster oficial d’Estudis Anglesos Avançats: Literatura i Cultura (UAB) i el de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB). En la seva trajectòria docent, ha treballat a educació primària, educació secundària i ensenyament a centres de formació d’adults, alhora que té experiència docent i investigadora a diverses universitats catalanes. Actualment és membre de l’equip docent del grau en Mestre d’Educació Infantil, imparteix docència en diversos graus del Campus Manresa de la UVic-UCC i és professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya.

*Formació vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol i reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.

Durada: 5 hores

Horari: Divendres, 5 de juliol, de 15 a 20h

Format: Presencial

Destinataris: Docents d'Educació Infantil

Descripció

Conèixer el desenvolupament psicomotriu de l’infant, etapa per etapa, per tal de poder afavorir la maduració motriu, psicològica, cognitiva, emocional i relacional de l’infant, la qual cosa afavorirà la capacitat de descentració necessària per adquirir el pensament operatori, així com l’adquisició dels aprenentatges acadèmics superiors.

Objectius

 • Conèixer les etapes de desenvolupament psicomotriu i com facilitar-les o acompanyar-les.
 • Poder acompanyar en el desenvolupament global de l’infant.
 • Prevenció de dificultats i/o alteracions motrius, emocionals, cognitives i relacionals.
 • La importància del joc i el moviment com a factors de protecció (resiliència).
 • Acompanyament a famílies.
 • Atenció precoç.

Professorat

Raquel Pujols Costa.
Psicòloga i psicomotricista, especialitzada en atenció precoç. Especialitzada en infanto-juvenil. Coordinadora del Màster de Psicomotricitat educativa i terapèutica de la UVic-UCC.

*Formació vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol i reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.

Durada: 5 hores

Horari: Divendres, 5 de juliol, de 9 a 14h

Format: Presencial

Destinataris: Docents d'Educació Secundària

Descripció

Habitualment, les imatges mentals que tenim de diferents aspectes de la realitat són esbiaixades, ja sigui perquè no ens hi hem parat a pensar, o bé perquè estan mal representades. Dimensionar sistemes com l’Univers, el Sistema Solar, l’evolució de la Terra, un sistema atòmic... ens pot portar a més d’una sorpresa. Generar aquesta sorpresa pot ser el motor perquè els estudiants s’interessin per la Física.

Objectius

 • Donar eines i continguts per a poder transmetre els principis bàsics de diferents àmbits de la Física, especialment els que es refereixen en l’estudi de l'Univers, a estudiants de secundària.
 • Es proposaran dinàmiques que busquen captar l’atenció dels i les estudiants per tal d’augmentar el seu interès i inquietuds en la Física.

Continguts

A partir de dinàmiques relacionades amb diferents sistemes físics, passant per el més macro i el més micro, es treballaran conceptes de diferents àmbits de la Física, com pot ser la física atòmica, l’Astronomia i la Relativitat.

Professorat

Francesc Rota Font.
Llicenciat en Física a la UB i Doctor en Física Teòrica per la UAB. El seu camp de recerca és la Cosmologia, la Física de Partícules i la Física d’altes energies. Actualment la seva activitat acadèmica se centra en la docència a la UPC i en tasques de divulgació.

*Formació vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol i reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.

Durada: 5 hores

Horari: Divendres, 5 de juliol, de 9 a 14h

Format: Presencial

Destinataris: Docents de Primària

Descripció

La literatura infantil a les primeres edats (0-8 anys) és una formació sobre llibres per als més petits. Un curs per descobrir els llibres més adients, així com determinar la importància dels llibres, les cançons i les cantarelles durant les primeres etapes de la vida. El curs també permetrà identificar els criteris de selecció i les tipologies de llibres més apropiades. També es presentaran les millors novetats editorials.

Objectius

 • Determinar les aportacions de la literatura infantil al desenvolupament dels infants.
 • Conèixer i analitzar la literatura per a les primeres edats.
 • Saber valorar i seleccionar llibres per als 0-8 anys.

Continguts

 • Introducció.
 • Per què llegir als més petits? Determinar el rol essencial de les històries i els llibres en el desenvolupament dels infants.
 • De la tradició oral al llibre.
 • Descobrir les tipologies de llibres més esteses (contes, àlbums, imaginaris...).
 • Desenvolupar criteris de selecció.
 • Construir una biblioteca ideal per als 0-8 anys. 

Professorat

Dra. Cristina Correro Iglesias.
Cristina Correro és doctora en educació, crítica literària i professora de literatura infantil a la FUB de Manresa i en altres universitats europees. És especialista en la literatura per a les primeres edats i ha publicat diversos llibres sobre aquest tema. 

*Formació vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol i reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.

Horari:

Dilluns, 8 de juliol, de 9 a 14h
Dimarts, 9 de juliol, de 9 a 14h

Format: Presencial

Destinataris: Docents d’Educació Infantil,  Primària i/o Secundària 

Descripció

Cal entrenar els docents per a que es mantinguin en el seu centre i davant les adversitat  i els problemes, tinguin recursos personals tant per autocuidar-se com per acompanyar els grups que lideren, professorat, famílies, alumnes, d’una forma creativa i sense perdre el sentit de l’humor. 

Objectius

 • Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva i en la docent,  per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.

Continguts

 • Gimnàstica emocional. Taules de gimnàstica emocional amb eines pràctiques per la prevenció de la salut laboral. 
 • Competències d’identificació, de relació i d’afrontament.
 • La importància d'entrenar les anomenades competències toves: resolució de conflictes, comunicació no violenta, gestió de l’estrès, automotivació, resiliència,...
 • Estratègies per fer tutories i reunions,  individuals i/o grupals per objectius. 

Professorat

Carlos Bella.
Màster en Intel·ligència Emocional, Màster en Imbound Recruiting i Employer Brànding Instructor en simulació, Llicenciat en Història i Certificat d'Aptitud Pedagògica per la Universitat de Barcelona. 

Maria Navarrete Fa.
Llicenciada en Belles arts. Màster en Educació Emocional i Benestar per la Universitat de Barcelona. Màster en Neuroeducació a l’Institut Superior d'Estudis Psicològics. Educadora Social. Formada en Autoestima des del Psicologia Positiva, Programació Neurolingüística, Artteràpia, Musicoteràpia i Risoteràpia.  Fundadora de Gimnàstica Emocional. 

*Formació vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol i reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.

Durada: 15 hores

Horari:

Dilluns, 8 de juliol, de 9 a 14h
Dimarts, 9 de juliol, de 9 a 14h
Dimecres, 10 de juliol, de 9 a 14h

Format: Presencial

Destinataris: Docents de Primària

Descripció

Aquest curs va dirigit a mestres d’Educació Primària. A partir del joc i la creació corporal explorarem en el moviment individual i col·lectiu que ens portarà a experimentar la universalitat del llenguatge de la dansa. Finalment, el procés creatiu desembocarà a un producte escènic únic i singular. Obtindrem eines d’aplicació didàctica a l’aula des d’una perspectiva artística i educativa. 

Objectius

 • Reconèixer i valorar els elements de la dansa com a llenguatge genuí i universal, idoni per a l’etapa de primària. 
 • Obtenir eines d’aplicació didàctica de la dansa a l’aula. 
 • Vivenciar un procés creatiu per via del llenguatge corporal. 
 • Accedir orgànicament a l’autoconeixement, a la creativitat i al gaudi.
 • Trobar relacions constructives entre el potencial individual i el col·lectiu, per generar una comunicació bella, veraç i bondadosa.  

Continguts

 • La dansa com a llenguatge artístic. 
 • De l’exploració a la codificació per arribar a la comunicació.
 • Del joc dansat a la dansa. De la dansa a la creativitat.
 • L’art de les consignes i la pedagogia de la situació. 

Professorat

Laura Bataller Arola.
Ballarina i coreògrafa amb Grau Superior de Pedagogia de la Dansa. Directora de Ballet Ola Roig de Manresa. Teacher Certificate of Royal Academy of dance.

Goretti Ribas Serra.
Grau en Educació Primària, menció de Música.

Rubén Fortuny Cuesta.
Diplomat en Magisteri d’Educació Física. Postgrau en Cos i art.

Gerard Serrano Ribalta.
Diplomat en Magisteri Musical

*Formació vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol i reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.

Durada: 5 hores

Horari: Dilluns, 8 de juliol, de 15 a 20h

Format: Presencial

Destinataris: Docents d’educació infantil, Primer Cicle.

Descripció

En el dia a dia d’una escola bressol hi passen moltes coses i els infants fan molts aprenentatges. Com ho recollim les mestres? Per a què ens serveix aquesta informació? Com fem el traspàs a les famílies? Tenir una bona eina com és una bona llibreta d’observació ens ajuda a observar allò essencial de cada infant i poder-ho sintetitzar per traslladar-ho a les famílies. 

Cada infant és únic, perquè els informes són tots iguals? De quina manera podem realitzar uns informes únics i que esdevinguin un record per la família i l’infant?

Objectius

 • Reflexionar sobre els ítems a observar al 0-3.
 • Tenir una eina que ens ajudi a observar de manera integral l’infant.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica educativa.
 • Crear unes observacions individuals per realitzar informes personalitzats.
 • Conèixer les possibilitats d’un informe individual.

Continguts

 • L’observació és el camí al coneixement i és un mètode que es practica i s’aprèn. 
 • Per dur a terme una observació de qualitat l’educadora ha de tenir clar uns ítems essencials en relació a ella mateixa, en relació als infants i en relació a l’espai. 
 • És important que ens fem preguntes concretes per conèixer la realitat i que no sigui una pregunta genèrica que ens doni poca informació. 
 • L’observació ens ajuda a conèixer a l’infant de manera individual i al grup d’infants. Tota aquesta informació com a mestres ens ajuda a preparar propostes més personalitzades, a reflexionar sobre la pròpia pràctica i a poder fer un bon traspàs a les famílies. 
 • Les famílies tenen dret a saber com està el seu fill/a a l’escola i tot el que engloba el seu aprenentatge. És responsabilitat de les mestres realitzar unes observacions acurades. 
 • Com fem arribar aquesta informació també és important, són unes edats on els nens i nenes poden explicar poc a les seves famílies i és important que la informació arribi per part de l’escola i amb una bona qualitat.

Professorat

Núria Valdés Mirón.
Directora de l’Escola Bressol Upetita.

*Formació vàlida pel nomenament i cobrament del mes de juliol i reconeguda com a formació permanent pel Departament d’Educació.

Durada: 5 hores

Dates i horari: Dijous, 11 de juliol, de 9 a 14h

Format: Presencial

Destinataris: Docents de totes les etapes educatives i especialitats.

Descripció

Una experiència educativa única i enriquidora: la simulació com a metodologia educativa innovadora. Aquesta oportunitat no només us permetrà explorar noves maneres d’ensenyar i aprendre, sinó que també us connectarà amb experts en el camp de l’educació i amb estudiants que ja han experimentat la màgia de la simulació en    els seus processos d’aprenentatge. Us animem a unir-vos a nosaltres  en aquest viatge emocionant cap a la pedagogia del futur. La trobada docent serà una immersió completa en el món de la simulació educativa a través d’una combinació de sessions interactives, conferències i experiències explicades en primera persona i la visita a les instal·lacions de simulació. Adreçat a Docents de totes les etapes educatives i especialitats.
 

Més informació a cife@umanresa.cat

 

Inscripcions a l'Escola d'Estiu 2024

Inscripció als tallers

Formulari d'inscripció

 

Inscripció a Trobada docent de simulació (gratuïta)

Formulari d'inscripció

El preu de les formacions depèn del nombre d'hores total.

 • 5 h: 15€
 • 10 h: 25€
 • 15 h: 40€
 • 20 h: 48€
 • 25 h: 55€
 • 30 h: 60€

 

 

 

També et pot interessar

14a Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat, obre la 14a Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil adreçada a persones que, des de l’àmbit de l’ensenyament, la biblioteca, l’edició, la recerca o la motivació personal o professional, tinguin interès en l’aprofundiment d’aspectes concrets del llibre infantil i juvenil.

Més informació i inscripcions

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte