Vés al contingut

Sistemes de pagament i bonificacions Escola de Postgrau

Sistemes de pagament

A. Pagament fraccionat:

  • 1r pagament: 20% en concepte de reserva de plaça, mitjançant domiciliació bancària, en el moment de la matrícula.
  • 2n pagament: 40% del preu total, mitjançant domiciliació bancària, a mitjans d’octubre.
  • 3r pagament: 40% del preu total, mitjançant domiciliació bancària, a mitjans de gener.

B. Pagament únic.

Si s’escull aquesta modalitat es pagarà la totalitat de l’import mitjançant domiciliació bancària, en el moment de la matrícula.

C. Pagament mitjançant crèdit bancari:

 

Bonificacions

La majoria dels nostres programes poden ser bonificables per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

 

Beques i préstecs

 

Préstec sense aval per cursar un màster en qualsevol país europeu. Es comença a pagar un any després d'haver acabat els estudis.

Més informació

Programa de beques per a professionals de la salut que cobreix el 50% de l’import de la matrícula, amb un sostre de 1.000 euros per a cada becat.

Més informació

Les beques per a graduats d'Infermeria de la Fundació Corachan són beques de formació de fins a 4.000 € per cursar estudis de postgrau. S'ha de sol·licitar a la secretaria dels estudis d'Infermeria, enviant el formulari de sol·licitud al correu mcastro@umanresa.cat dins dels dos mesos següents a la finalització dels estudis. Més informació

Formulari de sol·licitud de la Beca Fundació Corachan

Adreçat a alumnes d’estudis universitaris de Grau (amb el 50% dels crèdits superats), Postgrau o Màster; o bé un CFGS.

Format de 2 fases: la primera, al mèrit acadèmic; i la segona, que implica la participació en activitats d’orientació professional i millora de l’ocupabilitat.

Requisits:

  • Estar cursant estudis universitaris de grau (50% dels crèdits superats), postgrau o màster; o bé un CFGS.
  • Residir a la Comunitat de Madrid o a la CCAA de Catalunya durant tot el període d'execució de la Beca (de setembre 2023 a juny 2024).
  • Tenir nacionalitat espanyola o residència comunitària.
  • Disposar de certificat de discapacitat igual o superior al 33%, emès a Espanya.
  • Haver nascut a partir de l'any 1994 (inclusivament).

El termini per inscriure's finalitzarà el dia 16 d'octubre de 2023 a les 12.00 hores.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte