Vés al contingut

Sistemes de pagament i bonificacions Formació Contínua

Sistemes de pagament

A. Pagament fraccionat:

  • 1r pagament al realitzar la preinscripció: 20%  en concepte de reserva de plaça, que es descomptarà de l’import total del postgrau/màster.
  • 2n pagament al formalitzar matrícula: 40% del preu total, mitjançant domiciliació bancària.
  • 3r pagament al mes de gener: 40% del preu total, mitjançant domiciliació bancària.

Els descomptes s’apliquen en el 2n i 3r pagament del postgrau/màster.

B. Pagament únic.

C. Pagament mitjançant crèdit bancari:

Bonificacions

La majoria dels nostres programes poden ser bonificables per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

Beques i préstecs

Préstec Màster Erasmus+ de La Caixa: Préstec sense aval per cursar un màster en qualsevol país europeu. Es comença a pagar un any després d'haver acabat els estudis. Més informació [>]

Programa de beques d'Assistència Sanitària: Programa de beques per a professionals de la salut que cobreix el 50% de l’import de la matrícula, amb un sostre de 1.000 euros per a cada becat. Els estudiants matriculats en el curs acadèmic 2020-21 poden presentar la sol·licitud fins al 7 de maig de 2021. Més informació [>]

Beca Fundació Corachan: Les beques per a graduats d'Infermeria de la Fundació Corachan són beques de formació de fins a 4.000 € per cursar estudis de postgrau. S'ha de sol·licitar a la secretaria dels estudis d'Infermeria, enviant el formulari de sol·licitud al correu mcastro@umanresa.cat dins dels dos mesos següents a la finalització dels estudis. Més informació

Formulari de sol·licitud de la Beca Fundació Corachan

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte