Vés al contingut

Tràmits acadèmics Formació Contínua

Títols propis

Quan un estudiant hagi acabat els estudis de màster o postgrau, podrà tramitar el títol a través del Centre Internacional de Formació Contínua (93 875 73 48 - infofc@umanresa.cat). El sol·licitant haurà de complimentar aquesta instància i lliurar-la signada amb una fotocòpia de DNI i el comprovant de les taxes.

Preu de les taxes per tramitar el títol propi:

  • 190€ - Màsters i Postgraus propis
  • 80€ - Certificat especialització universitària i Títol d’Expert

Aquesta taxa s’ha d’abonar per transferència bancària al número de compte de la Universitat de la UVIC-UCC.

Lliurament de títols propis

  • Recollir-ho personalment al Centre Internacional de Formació Contínua de la FUB presentant el DNI.
  • Autoritzar a una persona a recollir-ho, que s'haurà d'identificar amb el seu DNI o altre document equivalent i lliurar una autorització signada pel sol·licitant amb una fotocòpia del DNI del mateix.
  • Sol·licitar l’enviament del títol per correu. En aquest cas l’interessat es farà càrrec de la taxa d’enviament. Les dades les trobarà en aquesta instància que haurà de retornar indicant l’adreça postal completa on es vol rebre.

En el cas de l’enviament per correu, la Fundació Universitària del Bages declina tota responsabilitat sobre el títol des del moment de sortida de l’edifici.

Formularis i documents

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte