pla d'estudis d'ADE

titulació de graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la UVic-UCC

ADE - 4t curs

 

Optatives 42 ECTS
Pràctiques 12 ECTS
Treball de Final de Grau 6 ECTS