Vés al contingut

Aula Oberta

Imagen

aula oberta

Aula Oberta
Assignatures universitàries per cursar lliurement

L'Aula Oberta és un programa d'UManresa - FUB que permet cursar assignatures d'un grau universitari sense haver de seguir l'itinerari acadèmic que duu a l'obtenció del títol.

Els participants assisteixen a classe amb els estudiants del grau. Poden escollir entre seguir l'avaluació i accedir a una certificació amb la qualificació obtinguda o bé assistir com a oient i obtenir una certificació de l'assistència.

Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud al vicerectorat del campus Manresa que valorarà la idoneïtat del candidat per seguir l'assignatura. Cal enviar el document de sol·licitud juntament amb el Currículum Vitae al correu electrònic secretariafacultats@umanresa.cat.

Possibilitats de modalitats de seguiment de les assignatures:

 • Modalitat A: estudiants que vulguin accedir a l’avaluació i ser qualificats de les diferents activitats realitzades. En aquest cas, s’emetrà un certificat en el qual s’expressi la qualificació obtinguda.
 • Modalitat B: Estudiants que no vulguin accedir a l’avaluació ni a ser qualificats de l’assignatura. En aquest cas, es procedirà a un certificat d’assistència.

Assignatures Aula Oberta

Grau en ADE 

 

1r. Semestre 

 • Empresa Familiar - Optativa (4t curs)

2n Semestre 

 • Emprenedoria (3r curs)
 • Gestió Comercial de PIMEs (4t curs)

 

Grau en Gestió de la Societat Digital

1r. Semestre 

 • Societats i Tecnologia (1r curs)

2n Semestre 

 • Fonaments de Tecnologia (1r curs)

 

Grau de Mestre d'Educació Infantil 

 

1r. Semestre 

 • Naturalesa del coneixement artístic i literari (1r curs)

2n Semestre 

 • Evolució de l’educació contemporània (2n curs) 
 • Literatura infantil (4t curs) 

Condicions de l'Aula Oberta

 • No es requereix una titulació prèvia per matricular-se a les assignatures de l'Aula Oberta.
 • Certificació de l'assistència o de la qualificació obtinguda, en funció de la modalitat seguida.
 • La universitat reserva un màxim de 5 places per assignatura per ésser cursada en modalitat oberta.
 • El preu de cada assignatura inclou el cost dels crèdits cursats i l'assegurança i no inclou les taxes acadèmiques.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte