Vés al contingut

Servei d'atenció per a estudiants amb diversitat funcional

Servei d'Atenció per a Estudiants amb Diversitat Funcional (SAEDF)

Què és el SAEDF?

Aquest servei d’atenció forma part del Programa de Suport a l’Estudiant i està dirigit als i les estudiants que requereixen, al llarg del seu procés formatiu a la UVIC-UCC, suport específic derivat de les seves condicions de diversitat funcional i/o de trastorns d’aprenentatge.  Es realitza un procés de validació individualitzat que identifica les principals necessitats i requisits de suport que precisa l'estudiant. Un cop validat es lliura un document que acredita a l’estudiant la seva situació per poder aplicar les adaptacions oportunes descrites al protocol o document de recomanacions que apliqui en cada cas.

A qui està adreçat?

 • Futurs estudiants que vulguin saber com podran dur a terme els seus estudis a la UVic-UCC.
 • Estudiants que ja estiguin matriculats i que requereixin algun tipus de suport o d'orientació per tal de participar plenament a la vida universitària.
 • Membres de la comunitat universitària (professorat i personal d'administració i serveis), especialment els que intervenen directament en l’aplicació de les adaptacions oportunes descrites al protocol o document de recomanacions que apliqui en cada cas.

Quines són les seves funcions?

 • Orientar sobre l'accés i els suports a la universitat al futur estudiantat i a les seves famílies per a facilitar la transició als estudis universitaris.
 • Orientar als i les estudiants sobre els recursos de la universitat per tal de reduir les barreres a l'estudi i garantir la igualtat d'oportunitats.
 • Informar i assessorar al professorat i personal d'administració i serveis de les accions per a garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb necessitats educatives específiques.
 • Posar en contacte els diferents serveis implicats per tal d'implementar, coordinar i gestionar les accions i suports necessaris.
 • Participar en l'elaboració i implementació de normatives.
 • Representar a la UVIC-UCC en les comissions tècniques i xarxes de serveis homòlegs a nivell autonòmic i estatal.
 • Promoure accions de sensibilització respecte la igualtat d'oportunitats de totes les persones en col·laboració amb altres serveis i institucions.
 • Informar dels serveis interns o externs de la universitat que puguin ser necessaris en una situació determinada.

 

Contacta amb el SAEDF

Responsable a UManresa:

Dra. Sandra Espino Datsira
diversitat.funcional@umanresa.cat

 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte