Vés al contingut

Accés, preinscripció i matrícula a Cicles Formatius de Grau Superior

Imagen

preinscripció

Accés als CFGS

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir algun d’aquests requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

 

Preinscripció als CFGS (Preinscripció 23-24 OBERTA)

Es pot fer la preinscripció a un dels Cicles Formatius de Grau Superior a través del següent FORMULARI

 

Matrícula

La matrícula als Cicles Formatius de Grau Superior encara no està oberta. Actualment està obert el període de preinscripció.

La documentació necessària per formalitzar la matrícula és la següent:

En el cas de ser menor d'edat, també cal presentar:

 • L'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • L'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

En última instància, tots els tràmits es poden fer:

 • Personalment, venint a les nostres instal·lacions, de l'avinguda Bases de Manresa, 1 de Manresa. Edifici FUB2 o Edifici FUB4.
 • Per telèfon, al 93 875 73 88 (la documentació s'ha de fer arribar per correu-e, a campusprofessional@umanresa.cat)

Contacta'ns per a més informació

icon-location-dark
Av Bases de Manresa, 1 08242 Manresa (Barcelona)
icon-phone-dark
93 875 73 88
icon-clock-dark

De dilluns a divendres, de 8 a 15h.


Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte