Vés al contingut

Accés, preinscripció i matrícula a Cicles Formatius de Grau Superior

Accés

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir algun d’aquests requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Preinscripció

Per fer la preinscripció a un dels Cicles Formatius de Grau Superior cal:

Matrícula oberta

Per realitzar la matrícula, et caldrà presentar la documentació següent:

Si ets menor d'edat, també hauràs de presentar:

 • L'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • L'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

Els tràmits es poden fer:

 • Personalment, venint a les nostres instal·lacions, de l'avinguda Bases de Manresa, 1 de Manresa (edifici FUB2)
 • Per telèfon, al 93 875 73 88 (la documentació s'ha de fer arribar per correu-e, a campusprofessional@umanresa.cat)

Contacta'ns per a més informació

icon-location-dark
Av Bases de Manresa, 1 08242 Manresa (Barcelona)
icon-phone-dark
93 875 73 88
icon-clock-dark

De dilluns a divendres, de 9 a 20h.


Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte