Vés al contingut

Accés, preinscripció i matrícula a Cicles Formatius de Grau Superior

Imagen

preinscripció

Accés als CFGS

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir algun d’aquests requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Preinscripció als CFGS

Es pot fer la preinscripció a un dels Cicles Formatius de Grau Superior via online o per correu electrònic:

Matrícula OBERTA

Es pot realitzar la matrícula a un dels Cicles Formatius de Grau Superior:

En tots els casos la documentació necessària per formalitzar la matrícula és la següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Original o còpia compulsada del document que acredita els requisits d’accés al CFGS
 • Ordre de domiciliació de càrrec directe
 • Sol·licitud de preinscripció (si la matrícula es fa per correu electrònic)
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (si la matrícula es fa per correu electrònic)
 • Fotografia digital, tipus carnet (si la matrícula es fa per correu electrònic)

En el cas de ser menor d'edat, també cal presentar:

 • L'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • L'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

En última instància, tots els tràmits es poden fer:

 • Personalment, venint a les nostres instal·lacions, de l'avinguda Bases de Manresa, 1 de Manresa. Edifici FUB2 o Edifici FUB4.
 • Per telèfon, al 93 875 73 88 (la documentació s'ha de fer arribar per correu-e, a campusprofessional@umanresa.cat)

Contacta'ns per a més informació

icon-location-dark
Av Bases de Manresa, 1 08242 Manresa (Barcelona)
icon-phone-dark
93 875 73 88
icon-clock-dark

De dilluns a divendres, de 8 a 15h.


Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte