Vés al contingut

Preus, beques i ajuts dels Cicles Formatius de Grau Superior

Preus

CFGS Educació Infantil 3.676€
CFGS Administració i Finances 3.625€
CFGS Pròtesis Dentals 4.888€

Beques

Beques UManresa

El Campus Professional UManresa compta amb programes d’ajut a l’estudi per facilitar l’accés als estudis de formació professional als estudiants amb pocs recursos econòmics i bons expedients acadèmics.

Beques públiques

Els estudiants de cicles formatius de grau superior poden sol·licitar les beques de caire general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a ensenyaments postobligatoris no universitaris.

Bonificacions

Si sou treballadors amb contracte laboral, el cost de la matrícula pot ser assumit per l’empresa, que se’l pot bonificar total o parcialment de la cotització a la Seguretat social (Fundae). Aquesta gestió la fem gratuïtament. Si ho comenteu a l’empresa i hi poden estar interessats, ens faciliteu les dades de contacte i estudiarem el seu cas, sense compromís.

D'altra banda, obtindran descompte en el preu de la matrícula els estudiants que puguin acreditar alguna de les condicions següents:

 • Matrícula d’Honor de COU, 2n de Batxillerat o Premi Extraordinari de Batxillerat: 50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin a la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada
 • Membres d’una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de mòduls matriculats per a cada membre de la unitat familiar. Aquest descompte s’aplicarà també en aquells casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus Professional UVic de la UVic –UCC.
 • Matrícula d’una segona titulació a la Fundació Universitàriadel Bages: 10% de descompte sobre l’import total de mòduls matriculats. Aquest descompte s’aplicarà també en aquells casos en què la primera titulació s’hagi cursat al Campus Vic de la UVic –UCC (estudis de CFGS o universitaris finalitzats).
 • Família nombrosa especial: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte del 5% sobre l’importtotal dels crèdits matriculats.
 • Víctimes d’actes terroristes: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats per les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles.
 • Víctimes de violència de gènere: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.
 • Majors de 60 anys: 50% sobre l’import total de crèdits matriculats.
 • Persones amb discapacitat*: 10% de descompte sobre l’import total dels mòduls matriculats els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual osuperior al 33%.

Els descomptes no són acumulatius. S’aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l’alumne.

Bonificacions en les convalidacions

Pel reconeixement dels mòduls o Unitats Formatives (UF) els estudiants hauran d'abonar els imports següents:

 • Reconeixement entre titulacions de FP cursades a la UVic-UCC: els estudiants obtindran una bonificació del 100% de les assignatures reconegudes.
 • Reconeixement d'estudis complets o parcials d'altres titulacions cursades en altres centres: s'haurà d'abonar el 50% de l'import de les assignatures que es vol cursar.
 • Reconeixement per experiència professional: s'haurà d'abonar el 75% de l'import de l’assignatura que es vol cursar.

En el cas de trasllats d’expedient, es bonificarà el 100% de les assignatures superades, sempre que tinguin la mateixa denominació i currículum.

 

Contacta'ns per a més informació

icon-location-dark
Av Bases de Manresa, 1 08242 Manresa (Barcelona)
icon-phone-dark
93 875 73 88
icon-clock-dark

De dilluns a divendres, de 9 a 20h.


Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte