Vés al contingut

Sistemes de pagament i descomptes dels Màsters universitaris

Sistemes de pagament

A. Pagament únic per domiciliació bancària.

 • En aquest cas, s’aplicarà un 1% de descompte

B. Pagament total en cinc terminis per domiciliació bancària

 • 1r pagament en el moment de la matrícula: 15% del preu dels crèdits matriculats més taxes.
 • 2n pagament octubre 2024: 40% del preu dels crèdits matriculats.
 • 3r pagament desembre 2024: 15% del preu dels crèdits matriculats.
 • 4t pagament febrer 2025: 15% del preu dels crèdits matriculats.
 • 5è pagament abril 2025: 15% del preu dels crèdits matriculats.

C. Pagament mitjançant crèdit bancari:

Descomptes

10% de descompte per a prematrícules realitzades abans del 14 de juny de 2024.

Obtindran descompte i/o bonificació en el preu de la matrícula els estudiants d’ensenyaments homologats que puguin acreditar alguna de les condicions següents: 

 • Família nombrosa especial*: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats.  
 • Persones discapacitades*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
 • Víctimes d’actes terroristes*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats per les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles. 
 • Víctimes de violència de gènere*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen. 
 • Membres d’una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de crèdits matriculats per a cada membre de la unitat familiar. Aquest descompte s’aplicarà també en aquells casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus Vic de la UVic-UCC.(1) 
 • Matrícula d’una segona titulació oficial de la UVic-UCC obtindran un 10% de descompte sobre l’import total de crèdits matriculats en cada curs (crèdits en primera matricula). Per a poder optar a aquest descompte ha d’acreditar la condició de titulat (CFGS, Grau o Màster Oficial) i ser membre d’UAlumni. (1)
 • Reconeixement entre titulacions (CFGS, Grau i Màster Oficial) de la UVic-UCC: els estudiants obtindran una bonificació del 100% dels crèdits reconeguts.
 • Estudiants titulats d’un màster propi de la UVic-UCC obtindran un 10% de descompte sobre l’import total de crèdits matriculats (crèdits en primera matrícula). Per a poder optar a aquest descompte han de ser membres d’UAlumni.(1)

* Per a l’aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui. Els descomptes no són acumulatius. S’aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l’alumne.  

(1) Aquesta tipologia de descompte és acumulativa a la resta. 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte