Vés al contingut

Erasmus Formació

El programa Erasmus+, aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2021 i emmarcat en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia d'Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education, és el programa de la Unió Europea que engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa engloba tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Aquest programa se centra en l'aprenentatge formal i informal amb una clara vocació d'internacionalització amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones de cara a l'empleabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

L'acció Erasmus+ Docència promou i facilita la realització d'estades curtes de docència (classes, seminaris, etc.) en altres institucions d’educació superior situades en algun dels països participants en el programa Erasmus+ amb les quals la UVic-UCC hagi signat prèviament un conveni Erasmus per a aquest tipus de mobilitat, i sigui vigent durant el curs acadèmic de la mobilitat.

Beneficiaris d’aquests ajuts:

 • Professorat de la UVic- UCC per impartir docència
 • Personal contractat en altres institucions de caràcter públic o privat en l’àmbit del mercat laboral o en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut que participarien a la UVic-UCC fent docència (sol·licituds subjectes a valoració individual per part de la UVic-UCC).

Objectius principals d'aquest tipus de mobilitat:

 • Permetre a aquells estudiants que no puguin participar en un programa de mobilitat beneficiar-se del coneixement i experiència dels personal docent d'universitat d'altres països europeus
 • Fomentar l'intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics
 • Enfortir les relacions amb la institució de destinació
 • Contribuir activament en la internacionalització de la UVic-UCC

Convocatòria 2023/24

La sol·licitud en línia romandrà activa del 10 de juliol de 2023 al 15 de maig de 2024, i es realitzaran 5 resolucions de concessió d’ajuts atorgant en cada convocatòria fins a un 20% dels ajuts disponibles:

 PERÍODES DE SOL·LICITUD: RESOLUCIÓ
 20 de setembre de 2023 pendent
 20 de novembre de 2023 pendent
 15 de gener de 2024 pendent
 15 de març de 2024 pendent
 15 de maig de 2024 pendent
 20 de juny de 2024 pendent

Les resolucions es faran públiques en un termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà del termini de presentació de sol·licituds.

En cas que en una resolució no s’atorguin tots els ajuts disponibles previstos, els romanents s’afegiran als ajuts previstos per al següent període.

Plataforma europea que conté tota l'oferta que publiquen diferents universitats participants en el Programa Erasmus+ de possibilitats d'estada Erasmus Formació.

En cas que tinguem coneixement d'altres ofertes NO PUBLICADES a l'I-Motion les trobareu a continuació.

 PAÍS INSTITUCIÓ DATES + INFO
ALEMANYA Hochschule Niederrhein        
ThinkGlobal - Teaching and Learning without Borders
20-22/09/23 +info
PAÏSOS BAIXOS The Hague University of Applied Sciences        
THUAS International Partner Days
24-25/09/23 +info

Ajuts adjudicats: 24 

Places disponibles: - El nombre de places poodria variar segons l'import dels ajuts concedits

Projectes d'adjudicació SEPIE: Call 2020 | Call 2021 | Call 2022

Pendent d’adjudicació de mes places a partir del mes de setembre 2023 (SEPIE Call 2023)

Actualitzat: 19/06/2023

 • PAS 1: ​Instruccions de registre i accés
 • PAS 2: Caldrà adjuntar-hi:
  • Carta d'acceptació o correu electrònic de la institució d'acollida, on constin l'objectiu i les dates aproximades de la mobilitat.
  • Training program, el qual especifiqui les activitats de formació que es realitzaran durant l'estada.
 • PAS 3: Un cop finalitzada la sol·licitud, enviar el document PDF via email a judit.cabanas@uvic.cat que es genera, signat digitalment (amb certificat digital) pel sol·licitant i per la persona que autoritza la mobilitat.

A continuació es llista la documentació Erasmus que caldrà lliurar en cas d'adjudicació de l'ajut.

I. Abans de la mobilitat (fins a dues setmanes abans de l'inici de la mobilitat)

 • Document d'acceptació o renúncia a la plaça
 • Conveni de subvenció entre la UVic-UCC i el beneficiari. (Rebreu el document per correu electrònic.)
 • Acord de formació (Mobility Agreement) signat pel beneficiari de l'ajut, la persona de la UVic-UCC que autoritza la mobilitat i per la institució d'acollida. (Rebreu el document per correu electrònic.)

II. Després de la mobilitat (fins a dues setmanes després de la finalització de l'estada)

 • Certificat d'estada (Certificate of Attendance) signat i segellat per la institució d'acollida. (Rebreu el model de document per correu electrònic.)
 • Qüestionari UE(Rebreu l'enllaç del qüestionari automàticament per correu electrònic un cop finalitzada la mobilitat i caldrà contestar-lo en línia en un termini màxim de 30 dies.)
 • Justificants de viatge i allotjament (bitllets d'avió/tren i reserva d'allotjament). (Caldrà enviar-ne còpia per correu electrònic a judit.cabanas@uvic.cat.)

Assegurança

La Fundació Universitària Balmes té subscrita una pòlissa de mobilitat que dona cobertura a tot el personal laboral de la Fundació que realitza viatges internacionals vinculats al lloc de treball. Podeu trobar les cobertures d'aquesta pòlissa al Campus Virtual > Comunitat > Infraestructures i Serveis Generals > Assegurances.

Per qualsevol dubte o en cas de mobilitats amb altres cobertures o requisits específics, podeu posar-vos en contacte amb assegurances@uvic.cat.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte