Vés al contingut

Sistemes de pagament i descomptes Cicles Formatius de Grau Superior

Sistemes de pagament

Pagament únic per domiciliació bancària

S’aplica un 1% de descompte a l’import de la matrícula de curs.

Pagaments fraccionats per domiciliació bancària

Formalització de la matrícula al mes de juliol, i 9 fraccionaments d’agost a abril.

La formalització de la matrícula inclou: taxa de gestió acadèmica, assegurança i primer fraccionament de matrícula. Aquest 1r fraccionament de matrícula serà retornat en cas que l’estudiant es doni de baixa abans d’iniciar el cicle formatiu.

Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

 

Descomptes

Obtindran descompte en el preu de la matrícula els estudiants que puguin acreditar alguna de les condicions següents:

  • Matrícula d’honor de Batxillerat o Premi Extraordinari de Batxillerat, o matrícula d’honor de Cicle Formatiu de Grau Mig: 50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin a la matrícula de primer curs i aplicable una sola vegada. (1)
  • Membres d’una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de mòduls matriculats per a cada membre de la unitat familiar. Aquest descompte s’aplicarà també en aquells casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus Professional UVic de la UVic –UCC. (1)
  • Estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mig o de Grau Superior de centres vinculats a la UVic-UCC: 8% de descompte sobre l’import de matrícula en cada curs (aplicable només una sola vegada per curs). Per poder optar a aquest descompte ha d’acreditar el Grau Mig o el Grau Superior cursat al centre vinculat com a via d’accés a la matrícula. (1)
  • Matrícula d’una segona titulació a la Fundació Universitària del Bages: 10% de descompte sobre l’import total de mòduls matriculats. Aquest descompte s’aplicarà també en aquells casos en què la primera titulació s’hagi cursat al Campus Vic de la UVic –UCC (estudis de CFGS o universitaris finalitzats). (1)
  • Família nombrosa especial: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats.
  • Família monoparental especial: els i les estudiants membres de família monoparental especial obtindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats.
  • Víctimes d’actes terroristes: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats per les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles.
  • Víctimes de violència de gènere: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.
  • Majors de 60 anys: 50% sobre l’import total de crèdits matriculats.
  • Persones amb discapacitat*: 10% de descompte sobre l’import total dels mòduls matriculats els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Els descomptes no són acumulatius. S’aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l’alumne.

(1) Aquesta tipologia de descompte és acumulativa a la resta.

Contacta'ns per a més informació

icon-location-dark
Av Bases de Manresa, 1 08242 Manresa (Barcelona)
icon-phone-dark
93 875 73 88
icon-clock-dark

De dilluns a divendres, de 8 a 15h.


Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte