La Clínica Universitària fa formació per a la gestió del dolor a través del mindfulness

La fisioterapeuta i professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC, Eva Vila, ha impartit un curs especialitzat en mindfulness per a la salut i la gestió del dolor a la Clínica Universitària. Es tracta d’un curs psico-educatiu, de 20 hores de durada, basat en el mètode Respiravida Breathworks. Aquest és un mètode avalat per l’evidència científica i regit per criteris de qualitat aprovats per les universitats d’Oxford i Bangor. A diferència d’altres programes que treballen el mindfulness, la formació està dissenyada per ajudar a sostenir i transformar situacions de vida que són conflictives i l’estrès i l’ansietat que acompanyen processos com malalties, dolor crònic, dols o separacions, entre d’altres. El curs l’han seguit persones d’entre 22 i 67 anys amb perfils molt diversos: tant persones diagnosticades per problemes de salut com professionals sanitaris. Durant el curs es treballa perquè totes les persones adquireixin canvis en la percepció i reducció de la intensitat del dolor, una major acceptació de la situació, que augmentin la confiança i l’autocontrol, que se sàpiguen respectar i cuidar en circumstàncies adverses, que redueixin l’estrès i la fatiga i que augmentin la qualitat del son. Segons Eva Vila, “el mindfulness no elimina ni la malaltia ni les dificultats, però ensenya com enfocar el pensament per acompanyar de forma constructiva els moments de malestar perquè això repercuteixi positivament en l’estat general de salut”.

La Clínica Universitària fa formació per a la gestió del dolor a través del mindfulness