Vés al contingut

L’odontologia i la logopèdia, un tàndem necessari

Imagen

odontologia i logopèdia
24/03/2023

En els darrers anys s’han incorporat noves tècniques i materials que fan que l’ortodòncia estigui en constant moviment. És destacable la incorporació de la tecnologia digital que està revolucionant aquest camp, incorporant noves eines tecnològiques, la majoria d’aquestes encara en desenvolupament, però que de ben segur que aportaran canvis molt importants a curt i mitjà termini. Paral·lelament a l'evolució tecnològica, s'ha avançat en la col·laboració entre professions que poden contribuir a millorar la feina dels odontòlegs. Una d'aquestes col·laboracions és la dels professionals de la logopèdia, que fan un tàndem del tot necessari. 

Si ens referim a l'àmbit de l'ortodòncia, és necessari definir dos conceptes: l’ortopèdia dentofacial, que fa referència al tractament mecànic, cinètic, posicional o quirúrgic de les desviacions o deformacions dels ossos o articulacions, i l’oclusió, que tracta de la correcta relació dinàmica del sistema estomatogmàtic, format per unitats funcionals que inclouen les dents, les articulacions, la musculatura de la masticació i el coll.

Per tant, la definició actual de l’ortodòncia hauria derivat en “l’especialitat odontològica que estudia, preveu, diagnostica i corregeix les alteracions del desenvolupament, la forma de les arcades dentals, la posició dels maxil·lars, la relació i la funció d’aquestes per tal de restablir un equilibri morfològic i funcional de les estructures dentomaxilofacials”.

Com s'ajuden l'ortodòncia i la logopèdia mútuament?

D’altra banda, és significativa l’aportació que poden fer altres especialitats al món de l’ortodòncia. Aquestes col·laboracions no han estat gaire habituals fins ara, però és cert que cada vegada ho són més tenint en compte que la salut bucal comprèn molt més que la cavitat bucal, que el cos humà és un tot i que algunes causes de problemes ortodòntics requereixen la intervenció d’altres especialitats. S’ha demostrat que la intervenció d’especialitats com la logopèdia, la fisioteràpia i l’osteopatia fa que els tractaments d’ortodòncia siguin molt més eficaços i tinguin molts menys problemes de recidives dels tractaments. Això acaba donant un millor resultat, proporcionant una bona salut i funcionalitat estogmatològica del pacient.

Si ens centrem en la intervenció del logopeda especialista en Motricitat Orofacial, en primer lloc cal definir aquesta especialitat. La Motricitat Orofacial és una especialitat dins la logopèdia que té com a objectiu  prevenir, avaluar, diagnosticar, educar i rehabilitar els desequilibris presents en el sistema orofacial, independentment de l’edat i l’etiologia.

A partir d’una avaluació exhaustiva de l'òrgan bucofonafor i de les seves funcions s’establiran uns objectius i un pla terapèutic acurat. Es treballarà coordinadament amb l’ortodoncista decidint quin és el millor moment per a l’actuació del logopeda (abans, després o en paral·lel al tractament d’ortodòncia), segons quina sigui l’evolució de l’espai intraoral del pacient, les alteracions que presenta i l’aparatologia proposada. 

Pel que fa la logopèdia centrada en Motricitat Orofacial, l’abordatge s’iniciarà a través de la mioteràpia ja que aquesta ajudarà a establir una propiocepció, mobilitat i força adequada de la musculatura oral. A partir d’aquí, el treball se centrarà en es funcions orals. 

En les fotografies exposades podem veure exemples de pacients en les quals les parafuncions orals (respiració oral, col·locació lingual incorrecta i/o masticació alterada) han provocat una malposició dental evident. Si aquestes disfuncions no se solucionen abans o durant el tractament d'ortodòncia, no s’aconseguirà tenir estabilitat en el procés i, al llarg dels anys, es poden desencadenar altres problemes de salut.

Imagen

odontologia i logopèdia

Imagen

odontologia i logopèdia

A tall de conclusió, diríem que és bàsic, a l’hora de fer un diagnòstic per a un tractament d’ortodòncia, que es tinguin en compte totes les patologies o disfuncions que presenta el pacient, ja que en el cos humà està tot interrelacionat. Al mateix temps, cal entendre que les disfuncions de tot el sistema orofacial , sovint requereix la intervenció d’altres especialitats , especialment la dels logopedes, ja que sense la resolució dels mals hàbits o disfuncions del sistema orofacial, el tractament ortodòntic està, en un curt o llarg termini, destinat al desestabilitzar-se. 

Per tant, per aconseguir un bon equilibri, funcionalitat i salut bucodental i que els tractaments d’ortodòncia siguin realment eficaços i evitar recidives, és necessària la intervenció d’altres disciplines i entendre que el treball en equip sempre ens donarà els millors resultats.


Glòria Renom, protètica dental i docent del Cicle Formatiu de Grau Superior de Pròtesis Dentals del Campus Professional UManresa, i Ester Rodríguez Léon, logopeda, coordinadora del Servei de Logopèdia de la Clínica Universitària i especialista en Motricitat Orofacial

Afegeix un nou comentari

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte