Vés al contingut

Sistemes de pagament i descomptes dels estudis de grau

Sistemes de pagament 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 • 1% de descompte al preu de la matrícula

B. Pagament total en cinc terminis per domiciliació bancària

 • 1r pagament en el moment de la matrícula: 30% de la matrícula + taxes
 • 2n pagament octubre 2023: 25% de la matrícula
 • 3r pagament desembre 2023: 15% de la matrícula
 • 4t pagament febrer 2024: 15% de la matrícula
 • 5è pagament abril 2024: 15% de la matrícula

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

 

Descomptes

Obtindran descompte i/o bonificació en el preu de la matrícula els estudiants d’ensenyaments homologats que puguin acreditar alguna de les condicions següents: 

 • Matrícula d’Honor de 2n de Batxillerat o Premi Extraordinari de Batxillerat: 50% de descompte del preu total de crèdits que es matriculin a la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.(1)
 • Matrícula d’Honor de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o Formació Professional de Segon Grau (FPII): 50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin a la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.(1)
 • Membres d’una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de crèdits matriculats per a cada membre de la unitat familiar i curs acadèmic. Aquest descompte s’aplicarà també en aquells casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus Vic de la UVic-UCC.(1)
 • Matrícula d’una segona titulació oficial de la UVic-UCC: 10% de descompte sobre l’import total de crèdits matriculats en cada curs (crèdits en primera matricula). Per a poder optar a aquest descompte ha d’acreditar la condició de titulat (CFGS, Grau, Màster oficial o Màster propi) i ser membre d’UAlumni.(1)
 • Estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de centres vinculats a la UVic-UCC: 8% de descompte sobre l’import total de crèdits matriculats en cada curs (crèdits en primera matricula) d’una titulació oficial del Campus Manresa de la UVic-UCC. Per a poder optar a aquest descompte ha d’acreditar la condició de ser graduat del centre vinculat.(1).
 • Matrícula d’Honor en assignatures cursades a la UVic-UCC: s’aplicarà un descompte dels crèdits cursats en el curs anterior en el qual s’ha obtingut matrícula d’honor. Aquest descompte serà del 15%.(1)
 • Majors de 60 anys: 25% sobre l’import total de crèdits matriculats.
 • Família nombrosa especial*: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats.
 • Família monoparental especial*: els i les estudiants membres de família monoparental especial ob-tindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats.
 • Persones discapacitades*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctimes d’actes terroristes*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats per les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles.
 • Víctimes de violència de gènere*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.


 * Per a l’aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui.
Els descomptes no són acumulatius. S’aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l’alumne.

(1) Aquesta tipologia de descompte és acumulativa a la resta.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte