Vés al contingut

Reconeixement de crèdits RAC

L’alumnat pot obtenir reconeixement acadèmic de crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Cada crèdit equival a 25 hores d'activitat.

Els crèdits que els estudiants obtinguin per activitats universitàries no programades en el pla d'estudis que estiguin cursant (crèdits RAC) s’inclouran en l'expedient acadèmic com a crèdits del pla d'estudis, amb la qualificació d’apte, no computaran per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient i quedaran reflectits en el suplement europeu al títol d'acord amb la normativa vigent. Les activitats objecte de reconeixement s’hauran de dur a terme amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula en el pla d’estudis en què es pretén fer el reconeixement de crèdits RAC.

Health, Childhood and Entrepreneurship

Aquest curs, impartit íntegrament en anglès, busca oferir una perspectiva general de les interrelacions entre els àmbits de la salut, l'emprenedoria i la primera infància, l'adolescència i l'edat adulta en un sentit interdisciplinari. Es requereix un nivell mínim d'anglès de B1. 

Responsable: Gabriel Lemkow - glemkow@umanresa.cat 
Elaboració de memòria: NO

 

Cursos de formació contínua UManresa

Cursos de formació contínua sempre i quan no coincideixin en més d'un 20% amb continguts assimilables a assignatures que hagin de cursar per obtenir el grau al qual estan matriculats.

Responsable: Sílvia Puigdellívol – spuigdellivol@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

Cursos d'idiomes

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC a partir del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors.

Responsable: Idiomes – idiomes@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

Universitat d’Estiu UVIC-UCC i XVU

Els estudiants universitaris podran obtenir el reconeixement acadèmic de determinats cursos que apareixen a la Guia Xarxa Vives d'Universitats.

Responsable: Concepció Medrano - cmedrano@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

 

Idiomes fora de la UVic-UCC (escola universitària en règim de reciprocitat)

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC a partir del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors.

Responsable: Idiomes – idiomes@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

 

Col·laboració en grups de recerca

L’activitat consisteix en la participació en les activitats dels grups de recerca dels diferents Campus de la UVic-UCC.

Responsable: Xavier Gironès - xgirones@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Teatre i cinema: col·labora amb El Galliner

Suport a les tasques de comunicació i participació en les accions de creació/fidelització de nous públics, especialment l'universitari; col·laboració en els programes educatius del teatre Kursaal.

Responsable: Concepció Medrano – cmedrano@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Setmana del Parlament Universitari

La Setmana del Parlament Universitari és un curs de formació destinat als alumnes de les universitats de Catalunya. L’objectiu és donar a conèixer el funcionament polític, l’estructura i les funcions de la institució parlamentària, i també la tasca de les persones que la representen.

Inscripció a https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni/
Responsable: Concepció Medrano - cmedrano@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

 

Colla castellera Els Penjats del Campus (2h setmanals)

L’activitat consisteix en la participació en les activitats de la colla castellera Els Penjats del Campus Manresa, amb la voluntat de fomentar aquest espai d’integració i socialització.

Responsable: Concepció Medrano – cmedrano@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

 

Cor universitari de la FUB-UManresa

Cor Universitari amb la participació de membres de la comunitat universitària del Campus Universitari d'UManresa.

Responsable: Gonzalo Lorza - glorza@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Activitats esportives – participació en equips UVIC-UCC

Com a requisit cal estar federat i haver participat com a mínim dos anys en els Campionats de Catalunya Universitaris amb la UVic-UCC/UAB

Responsable: Jennifer Baeza - jbaeza@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Diàlegs entre la cultura francesa i la cultura catalana

Col·laboració dels alumnes francesos amb institucions del territori organitzant xerrades i trobades  amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura, llengua i tradicions franceses.

Responsable: Rémi Gontié - rgontie@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

 

Delegat UVIC-UCC / Consell d'estudiants

Als delegats de curs, als membres proactius del Consell d’Estudiants i als membres del Consell de Govern dels centres i de la UVic-UCC / UAB se’ls podrà reconèixer un crèdit per cadascun dels càrrecs, si ho sol·liciten prèviament al o la coordinador/a dels estudis i presenten una memòria d’activitats en finalitzar l’activitat. Aquests crèdits són acumulables i es podran sol·licitar cada curs.

Responsable: Coordinadors dels estudis
Elaboració de memòria: SI

 

Atenció de salut als participants en activitats esportives

Participació en activitats esportives realitzant tasques d'atenció de salut als esportistes, abans i després de la competició. Adreçat a estudiants de Fisioteràpia que hagin cursat l'assignatura Sistema musculoesquelètic II.

Responsable: Olga Borao - oborao@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Voluntariat social

Els alumnes que participen en el voluntariat social col·laboraran amb institucions sanitàries o socials amb l'objectiu d'ajudar persones que de manera temporal o permanent presenten necessitats que dificulten la seva plena integració i desenvolupament en l'entorn social. Els alumnes participaran en activitats de foment de l'autonomia, d'acompanyament i de suport a diversos col·lectius.

Responsable: Montse Vila - mvila@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Programa de voluntariat educatiu

El programa pretén promoure el voluntariat de l’alumnat en tasques de suport a la docència a partir de la participació en escoles, especialment les definides com a comunitat d'aprenentatge, o en entitats que organitzen reforç escolar.

Responsable: Loli Vázquez – dvazquez@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

 

Acollida d'estudiants i intercanvi lingüístic

Els alumnes que participen en aquesta acció acullen un alumne d’un programa de mobilitat o bé un alumne de 1r curs provinent d’una altra comunitat autònoma/país. La seva tasca consisteix en contactar l’alumne abans de la seva arribada per tal de facilitar-li aquella informació que li pugui ser d’utilitat, rebre’l i ajudar-lo a integrar-se a la ciutat i a la universitat una vegada ja ha arribat i realitzar unes hores d’intercanvi lingüístic.

Responsable: Coco Vilaseca - cvilaseca@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

 

Activitats de promoció i educació per a la salut

Aquesta acció té per objectiu que els estudiants participin com a voluntaris en activitats comunitàries relacionades amb la promoció i l’educació per a la salut organitzades per la FUB o en aquelles que la FUB hi col·labori: Universitat Saludable, Setmana del Cor a Manresa, Setmana de la Universitat Saludable, Dia Mundial de l'Activitat Física, programa tabaquisme, xerrades a escoles, etc.

Responsable: Concepció Medrano - cmedrano@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

En plenes facultats. Salut, drogues i sexualitats saludables

Aquest curs pretén contribuir a cobrir les necessitats de l'alumnat universitari en relació a la formació, sensibilització, informació i assessorament sobre l'ús de drogues i les sexualitats saludables, així com d'altres temàtiques d'educació per a la salut. En Plenes Facultats capacita en temes de prevenció i conductes addictives, utilitzant una metodologia d'igual a igual (Peer to peer) i d'Aprenentatge Servei (ApS). Forma a l’estudiantat perquè esdevinguin agents de prevenció de la salut i proveeix certificació.

Responsable: Helena Gonzàlez Casals – hgonzalez@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Virtual Project Management

Formació 100% online, on aprendràs a treballar col·laborativament en equip dins d'un grup de treball virtual. La primera part del curs és individual i la segona és grupal. Dirigida pel professor Kenneth Norrgard de la Universitat de Vaasa. (Finlàndia), ofereix l'oportunitat de treballar conjuntament amb estudiants internacionals. La llengua de comunicació és l'anglès. Disponibilitat de 5 places per curs. Requisits mínims: disposar del nivell B1 de llengua anglesa (o en curs). Pendent de programació.

Responsable: Jordi Franch - jfranch@umanresa.cat
Elaboració de memòria: Sí

 

Simulació Clínica

El CISARC ofereix, per a cada curs acadèmic i amb flexibilitat de dates, la incorporació de 4 places per a alumnes dels graus en Medicina i Fisioteràpia amb l'objectiu d'enriquir la pràctica de la simulació amb la interacció dels propis alumnes. 

Responsable: Aida Camps -  acamps@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte