Vés al contingut

Reconeixement de crèdits RAC

Els crèdits RAC són els crèdits que els estudiants obtenen per realitzar activitats universitàries que no formen part del seu pla d'estudis i que complementen o enriqueixen la formació en altres àmbits més transversals de la seva titulació, i que es concreten en propostes de voluntariat, esports, d'àmbit cultural...

Activitats amb possibilitat de reconèixer crèdits

Cursos de formació contínua UManresa

Cursos de formació contínua sempre i quan no coincideixin en més d'un 20% amb continguts assimilables a assignatures que hagin de cursar per obtenir el grau al qual estan matriculats. Més informació

Contacte: Mònica González – mgonzalez@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO 

Cursos d'idiomes

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC a partir del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors. Més informació

Contacte: Idiomes – idiomes@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO 

Idiomes fora de la UVic-UCC (escola universitària en règim de reciprocitat) 

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC a partir del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors. 

Contacte: Idiomes – idiomes@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO 

Universitat d’Estiu UVic-UCC 

Els estudiants universitaris podran obtenir el reconeixement acadèmic de determinats cursos que apareixen a la oferta formativa de la Universitat d’estiu de la UVIC-UCC. 

Contacte: Mònica González – mgonzalez@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO 

Health, Childhood and Entrepreneurship 

Aquest curs, impartit íntegrament en anglès, busca oferir una perspectiva general de les interrelacions entre els àmbits de la salut, l'emprenedoria i la primera infància, l'adolescència i l'edat adulta en un sentit interdisciplinari. Es requereix un nivell mínim d'anglès de B1. Més informació

Contacte: Idiomes - idiomes@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO 

Virtual Project Management 

Formació 100% online, on aprendràs a treballar col·laborativament en equip dins d'un grup de treball virtual. La primera part del curs és individual i la segona és grupal. Dirigida pel professor Kenneth Norrgard de la Universitat de Vaasa. (Finlàndia), ofereix l'oportunitat de treballar conjuntament amb estudiants internacionals. La llengua de comunicació és l'anglès. Disponibilitat de 5 places per curs. Requisits mínims: disposar del nivell B1 de llengua anglesa (o en curs).

Contacte: Jordi Franch - jfranch@umanresa.cat 
Elaboració de memòria: SÍ 

Setmana del Parlament Universitari 

La Setmana del Parlament Universitari és un curs de formació destinat als alumnes de les universitats de Catalunya. L’objectiu és donar a conèixer el funcionament polític, l’estructura i les funcions de la institució parlamentària, i també la tasca de les persones que la representen. Programació al mes de juliol. 

Inscripció a https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni PLACES EXHAURIDES
Contacte: Mònica González – mgonzalez@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

Col·laboració en grups de recerca

L’activitat consisteix en la participació en les activitats dels grups de recerca dels diferents Campus de la UVic-UCC. 

Contacte: Lluïsa Sort - msort@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

Teatre i cinema: col·labora amb El Galliner 

Suport a les tasques de comunicació i participació en les accions de creació/fidelització de nous públics, especialment l'universitari; col·laboració en els programes educatius del teatre Kursaal. 

Contacte: Mònica González – mgonzalez@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

Colla castellera Els Penjats del Campus (2h setmanals) 

L’activitat consisteix en la participació en les activitats de la colla castellera Els Penjats del Campus Manresa, amb la voluntat de fomentar aquest espai d’integració i socialització. 

Contacte: Núria Cabrera - ncabrera@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

Coral universitària de la FUB-UManresa 

Coral universitària amb la participació de membres de la comunitat universitària del Campus Universitari d'UManresa. 

Contacte: Núria Cabrera - ncabrera@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

Diàlegs entre la cultura francesa i la cultura catalana 

Col·laboració dels alumnes francesos amb institucions del territori organitzant xerrades i trobades  amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura, llengua i tradicions franceses. 

Contacte: Rémi Gontié - rgontie@umanresa.cat 
Elaboració de memòria: SI 

En plenes facultats. Salut, drogues i sexualitats saludables 

Aquest curs pretén contribuir a cobrir les necessitats de l'alumnat universitari en relació a la formació, sensibilització, informació i assessorament sobre l'ús de drogues i les sexualitats saludables, així com d'altres temàtiques d'educació per a la salut. En Plenes Facultats capacita en temes de prevenció i conductes addictives, utilitzant una metodologia d'igual a igual (Peer to peer) i d'Aprenentatge Servei (ApS). Forma a l’estudiantat perquè esdevinguin agents de prevenció de la salut i proveeix certificació. 

Contacte: universitatsaludable@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ

Simulació Clínica 

El CISARC ofereix, per a cada curs acadèmic i amb flexibilitat de dates, la incorporació de 4 places per a alumnes dels graus en Medicina i Fisioteràpia amb l'objectiu d'enriquir la pràctica de la simulació amb la interacció dels propis alumnes.  

Contacte: Aida Camps -  acamps@umanresa.cat 
Elaboració de memòria: NO    

Activitats esportives i participació en equips UVic-UCC 

Són susceptibles de reconeixement acadèmic les activitats esportives d'acord amb les condicions següents:

Formar part d'un equip de la UVic-UCC durant algun dels cursos de la titulació i haver participat com a mínim dos anys en els Campionats de Catalunya Universitaris amb la UVic-UCC. En esports d’equip 1.5 crèdits per curs acadèmic o individuals 1 crèdit per curs acadèmic.

Els estudiants que participin en un esport d'equip hauran d'haver assistit a un mínim del 75% del total d'entrenaments i/o competicions fetes durant el curs acadèmic o semestre, segons el cas.

Contacte: Jennifer Baeza - jbaeza@umanresa.cat 
Elaboració de memòria: SÍ 

Delegat UVic-UCC / Consell d'estudiants

Als delegats de curs, als membres proactius del Consell d’Estudiants i als membres del Consell de Govern dels centres i de la UVic-UCC / UAB se’ls podrà reconèixer un crèdit per cadascun dels càrrecs, si ho sol·liciten prèviament al o la coordinador/a dels estudis i presenten una memòria d’activitats en finalitzar l’activitat. Aquests crèdits són acumulables i es podran sol·licitar cada curs. 

Contacte: Coordinadors dels estudis 
Elaboració de memòria: SÍ 

Atenció de salut als participants en activitats esportives 

Participació en activitats esportives realitzant tasques d'atenció de salut als esportistes, abans i després de la competició. Adreçat a estudiants de Fisioteràpia que hagin cursat l'assignatura Sistema musculoesquelètic II. 

Contacte: Olga Borao - oborao@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

Programa de voluntariat educatiu 

El programa pretén promoure el voluntariat de l’alumnat en tasques de suport a la docència a partir de la participació en escoles, especialment les definides com a comunitat d'aprenentatge, o en entitats que organitzen reforç escolar. 

Contacte: Loli Vázquez - dvazquez@umanresa.cat 
Elaboració de memòria: SI 

Voluntariat social 

Els alumnes que participen en el voluntariat social col·laboraran amb institucions sanitàries o socials amb l'objectiu d'ajudar persones que de manera temporal o permanent presenten necessitats que dificulten la seva plena integració i desenvolupament en l'entorn social. Els alumnes participaran en activitats de foment de l'autonomia, d'acompanyament i de suport a diversos col·lectius. 

Contacte: Jordi Conca - jconca@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

Acollida d'estudiants i intercanvi lingüístic 

Els alumnes que participen en aquesta acció acullen un alumne d’un programa de mobilitat o bé un alumne de 1r curs provinent d’una altra comunitat autònoma/país. La seva tasca consisteix en contactar l’alumne abans de la seva arribada per tal de facilitar-li aquella informació que li pugui ser d’utilitat, rebre’l i ajudar-lo a integrar-se a la ciutat i a la universitat una vegada ja ha arribat i realitzar unes hores d’intercanvi lingüístic. 

Contacte: Coco Vilaseca - cvilaseca@umanresa.cat 
Elaboració de memòria: SÍ 

Activitats de promoció i educació per a la salut 

Aquesta acció té per objectiu que els estudiants participin com a voluntaris en activitats comunitàries relacionades amb la promoció i l’educació per a la salut organitzades per la FUB o en aquelles que la FUB hi col·labori: Universitat Saludable, Setmana del Cor a Manresa, Setmana de la Universitat Saludable, Dia Mundial de l'Activitat Física, programa tabaquisme, xerrades a escoles, etc. 

Contacte: universitatsaludable@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SÍ 

 

Procediment per sol·licitar crèdits RAC

 

 

Contacte

Gestió Acadèmica
FUB1. Av. Universitària 4-6. Manresa
Tel. 93 877 41 79
secretariaacademica@umanresa.cat 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte