Skip to main content

Prices and scholarships

Preus dels estudis de grau

Grau Preu del primer curs complet Preu del crèdit
Infermeria 5.928€ 98,80€
Fisioteràpia 5.928€ 98,80€
Podologia (semipresencial) 5.885€ 98,08€
Podologia i Fisioteràpia 7.070€ 98,08€
Logopèdia (semipresencial) 5.091€ 84,85€
ADE 5.261€ 87,69€
Mestre d'Educació Infantil 5.224€ 87,07€

 

Aquest import inclou el cost de 60 crèdits EXCEPTE taxes de gestió acadèmica i assegurances. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. Les assignatures del primer curs sumen un total de 60 crèdits excepte si s’opta per una matrícula a temps parcial (via lenta).

Beques

La Fundació Universitària del Bages i l'obra social de "La Caixa" doten un fons de beques que es destinen a reduir l’import de la matrícula de les persones beneficiàries i que es descompten de la matrícula del curs. En la seva atorgació es tenen en compte criteris d'expedient acadèmic i de renda familiar.

Dotació de cada beca: 1.000€

El Campus Manresa de la UVic-UCC posa a disposició dels estudiants matriculats als estudis de grau la possibilitat de desenvolupar pràctiques extracurriculars en els serveis, unitats, centres o grups de recerca de la institució. En la seva atorgació es tenen en compte criteris d'adequació al perfil formatiu i d'expedient acadèmic.

Dotació de cada beca: entre 2.000€ i 2.500€

La Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC) beca amb un 40% de descompte en la matrícula de primer curs a estudiants que accedeixin als estudis d'ADE o de Mestre d'Educació Infantil amb una nota igual o superior a 8,5 (via d’accés Batxillerat o CFGS). La regularització d’aquest ajut es farà en el  moment que es presenti la sol·licitud i es comprovi que compleix amb els requisits.

El programa Prèmium del grau en ADE inclou pràctiques remunerades en empreses. Els alumnes que participen al programa reben una assignació econòmica (mínim 6€/hora), per la seva estada formativa en una empresa, amb alta a la Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent. Poden participar en aquest programa de pràctiques a partir de 2n curs.

Més informació del Programa Prèmium

Els estudiants que participen als programes de mobilitat de la universitat, disposen d'ajuts per fer front a les despeses de l'estada a l'estranger.

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts destinats a joves estudiants de batxillerat o CFGS amb bones trajectòries escolars però baixes o nul·les expectatives de realitzar un grau universitari. Les candidatures per a l'obtenció de la beca han de ser presentades des dels centres d'ensenyament secundari.

Termini de presentació de la sol·licitud

Primer període: de l'1 de juny al 9 de juliol de 2021
Segon període: del 12 de juliol al 21 de setembre de 2021

Els estudiants d’UManresa poden sol·licitar diferents ajuts a l’estudi de les administracions públiques, sempre que reuneixin els requisits de cada convocatòria:

Convocatòria de beques destinades a estudiants matriculats a la UVic-UCC i empadronats a la comarca d’Osona que, per motius econòmics, socials o familiars es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permeti assumir el cost de la matrícula. Es convoquen 12 beques de 2.000 € destinades als estudiants matriculats al 1r curs d’un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC.

1r curs nova sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud és des de l’1 de juliol fins al 29 d’octubre de 2021.

Es convoquen 15 beques de 2.000 € cadascuna.

Renovacions

Es convoquen 24 beques de 2.000€ cadascuna, per cada matrícula de 60 crèdits.

El termini de presentació de la sol·licitud és des de l’1 de juny fins al 10 de setembre de 2021.

Documents

S’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada juntament amb la documentació requerida a l’Àrea de Gestió Acadèmica en els terminis establerts i en l’horari d’atenció al públic.

Beques destinades a dones matriculades el curs 2022-23 al 2n curs d'un grau, amb bon expedient acadèmic i pocs recursos econòmics.

Termini d'inscripció: del 3 de maig al 26 de setembre de 2022.

Més informació

Les beques per a graduats d'Infermeria de la Fundació Corachan són beques de formació de fins a 4.000 € per cursar estudis de postgrau. S'ha de sol·licitar a la secretaria dels estudis d'Infermeria, enviant el formulari de sol·licitud al correu mcastro@umanresa.cat dins dels dos mesos següents a la finalització dels estudis. Més informació

Formulari de sol·licitud de la Beca Fundació Corachan

Contact us

If you have any questions we will be pleased to answer them

Contact