Vés al contingut

Notícies

Imagen

Alumnat d'UManresa a classe

El nivell d'inserció laboral de la promoció 2017-2018 d'UManresa és pràcticament del 100%

El percentatge d’ocupació de les persones que es van graduar al campus Manresa de la UVic-UCC durant el curs 2017-2018 ha millorat respecte de les dades d’inserció laboral de la promoció precedent. L’enquesta d’inserció laboral elaborada per l’Àrea de Qualitat i pel Departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut de la Universitat ha constatat que el 100% dels titulats en Educació Infantil, Logopèdia, Gestió d’Empreses (ADE), Infermeria i Podologia d’aquesta promoció estan treballant tres anys després de graduar-se, un índex que és del 97,9% en el cas de les persones graduades en Fisioteràpia, que també han millorat la situació en relació amb la promoció anterior (96,8%). L’enquesta d’ocupabilitat l’han respost un total de 209 persones de les 329 que formen part d’aquesta promoció. 

Les millors dades d’ocupabilitat són les de les persones titulades en Podologia, que des de la promoció del 2012-2013 es mantenen en el 100% d’índex d’inserció. En el cas de les persones titulades en Infermeria i Educació Infantil és la primera vegada que assoleixen el 100% d’ocupabilitat tenint en compte les dades d’anteriors estudis d’Inserció Laboral, que UManresa - FUB elabora des de l’any 2005. 

L’estudi d’inserció laboral ha analitzat també la contractació indefinida. En aquest sentit, les persones titulades en Gestió d’Empreses i en Infermeria són les que tenen un percentatge més elevat de contractació indefinida, amb un 62,5% i un 46,9%, respectivament. Val a dir que en el cas de la Podologia, bona part de les persones enquestades estan ocupades en règim d’autònoms. 

La gran majoria de les persones titulades a UManresa dins de la promoció 2017-2018 van trigar menys d’un any a trobar feina una vegada completats els estudis. En aquest àmbit destaquen les persones graduades en Infermeria i Gestió d’Empreses, que afirmen haver trobat feina abans d’acabar la carrera. En el cas d’Infermeria representen el 73% del total de l’alumnat i en el de Gestió d’Empreses, el 50%. 

A la pregunta sobre la satisfacció amb la feina que estan fent en l’actualitat, les valoracions se situen entre el 5 i el 6,1 en una escala de 7 i també milloren en relació amb enquestes anteriors. L’aspecte més ben valorat de la feina és el seu contingut, tendència que es repeteix en els dos últims informes. Pel que fa a la valoració sobre la formació rebuda a la Universitat, les puntuacions estan entre el 5,4 i el 5,8 sobre 7 i destaca, especialment, la valoració de la formació pràctica, que consideren útil per a la feina que desenvolupen. 

Gestió d’Empreses i Educació Infantil, els estudis que més es repetirien

Una de les qüestions que planteja l’enquesta a les persones titulades a UManresa és si tornarien a optar pels mateixos estudis en el cas que poguessin començar de nou. En aquest sentit, l’alumnat de Gestió d’Empreses, en la seva totalitat, ha expressat que repetiria i en el cas d’Educació Infantil també ho farien el 95,5%. Aquesta voluntat de tornar a estudiar la mateixa carrera ha millorat també en els estudis de Fisioteràpia i Logopèdia en relació amb l’anterior promoció. A més, en el cas de les persones titulades en Gestió d’Empreses i en Podologia, el 100% tornarien a escollir UManresa per fer-hi estudis, una xifra que supera el 80% també en el cas dels graus en Educació Infantil, Fisioteràpia i Infermeria. 

Un Màster que permet progressar professionalment

Aquest ha estat el segon any que l’estudi d’inserció laboral s’ha elaborat també entre les persones que han realitzat el Màster Universitari en Metodologia de la Simulació d’UManresa. 

La inserció laboral de les persones titulades del màster és del 100%. La majoria d’elles ja treballava abans de fer el màster. El que es desprèn de les dades recollides és que les persones titulades en aquest Màster valoren molt positivament la possibilitat de poder progressar professionalment gràcies a aquesta formació, així com poder accedir als estudis de doctorat. Pel que fa a la formació rebuda, el que més destaquen, amb un 6,7 sobre 7, és la formació pràctica, que consideren molt útil en la feina i la professió. Aquesta elevada satisfacció implica que el 100% de les persones titulades el curs 2017-18 escollirien el mateix màster si comencessin de nou i el realitzarien a la mateixa universitat.

Millors resultats d’inserció que a l’enquesta de l’AQU

El resultats d’inserció laboral obtinguts per l’enquesta entre les persones titulades a UManresa són lleugerament millors als recollits en l’última enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), realitzada l’any 2020. En gairebé totes les titulacions de grau els indicadors d’ocupabilitat estan per sobre dels de l’enquesta d’AQU, que registra índexs d’inserció laboral del 93,5% en Fisioteràpia i Infermeria, del 91,2% en Educació Infantil i del 94,6% en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). En el cas del grau en Logopèdia, el percentatge d’inserció laboral és del 100% als 2 estudis.

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte