Vés al contingut

El model pedagògic d'UManresa

El Model Pedagògic UManresa situa l'alumnat en el centre del procés d’aprenentatge la qual cosa requereix el compromís del conjunt del professorat amb la millora continuada de la docència.

Valors

El Model Pedagògic UManresa identifica com a valors propis de la institució el professionalisme, l’humanisme, el compromís i el rigor científic, valors que, traslladats als estudiants de la universitat, s’haurien de traduir en persones graduades íntegres, empàtiques, responsables, respectuoses, adaptables, crítiques, coneixedores d’elles mateixes, agents de canvi, comunicadores hàbils, treballadores en equip i professionals competents. Per aconseguir-ho, la Universitat compta amb eines internes enfocades a l’aprenentatge experiencial, l’aprenentatge col·laboratiu i l’aprenentatge reflexiu i amb recursos de l’entorn com ara els docents experts que contribueixen a vincular la teoria i la pràctica; les pràctiques en centres de treball; o la presentació de casos reals a l’aula.

Model Pedagògic UManresa

Objectius estratègics per al seu desenvolupament

El seu desenvolupament es fa a partir dels següents objectius estratègics:

  • Impulsar metodologies d’ensenyament i aprenentatge que fomentin l’aprenentatge experiencial, col·laboratiu i reflexiu;
  • Fomentar l’avaluació diversificada;
  • Impulsar la formació presencial i no presencial;
  • Impulsar la producció de recursos d’aprenentatge de tipologia diversa i variada;
  • Oferir formació, suport i acompanyament als docents;
  • Potenciar l’ús i l’aprofitament de la plataforma Moodle.

 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte