Vés al contingut

El model de la UVic-UCC

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, de naturalesa pública i gestió de patronat, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

Té com a missió ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i una clara vocació internacional. Se centra en l’atenció als estudiants i la seva formació global per tal que incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social. La UVic-UCC està plenament vinculada amb l’entorn i amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

Model de governança

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya està regida per la Fundació Universitària Balmes, el Patronat de la qual el conformen 3 representants de la Generalitat de Catalunya, 16 del món municipal, 12 de la societat civil i d'entitats vinculades, i 3 representants de la mateixa universitat. Aquest sistema propi de control públic i gestió privada facilita un model de governança eficient, responsable i àgil.

Model federatiu

La Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i la Fundació Universitària del Bages, que imparteix estudis universitaris a Manresa, es van federar el gener de 2014 per crear la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb dos campus, UVic i UManresa. El novembre de 2020, es va sumar a la federació la Fundació Privada Elisava, amb seu a Barcelona.

Model de formació

El model de formació de la UVic-UCC garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels seus titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball d’equip, tant dels docents com del conjunt de la comunitat universitària.

Formació plurilingüe

La formació plurilingüe és per a la UVic-UCC un punt d’èmfasi tant per la mobilitat creixent dels universitaris i professionals, com perquè l’estudi de llengües i cultures són un vehicle privilegiat per a la formació humanística del nostre temps. Tots els estudis de grau imparteixen un determinat nombre de crèdits d’anglès per a usos professionals.

Activitat investigadora

Trenta grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, i deu càtedres desenvolupen l’activitat investigadora de la UVic-UCC, clarament orientada a generar coneixement i transferir-lo a la societat.

Projecció internacional

L’àmbit internacional dels interessos científics i formatius de la UVic-UCC parteix de la realitat de la societat catalana –la llengua catalana n’és el signe extern i comú d’identitat– i d’Europa com a unitat superior identificadora. La UVic-UCC considera essencials els programes d’intercanvi internacionals i de pràctiques a l’estranger.

Inserció socioprofessional

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya dona als seus ensenyaments un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa per garantir als seus titulats una plena i satisfactòria inserció professional.

Innovació docent

La UVic-UCC compta amb el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) per impulsar la formació permanent del professorat universitari, els plans tutorials i el desenvolupament de la innovació per a la millora de la qualitat docent.

Compromís social i territorial

La UVic-UCC és una universitat de proximitat, compromesa amb el desenvolupament econòmic i social del territori i del país, mitjançant la seva activitat docent, de recerca i de transferència de coneixement, i amb una clara vocació europea i internacional.

Codi ètic

A la UVic-UCC i a la FUBalmes, que n’és l’entitat titular, el comportament ètic es basa en tres valors, el compromís individual, l’equanimitat col·lectiva i la veritat científica. El seu Codi ètic els desplega en dotze principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat de la UVic-UCC i la FUBalmes.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte