Vés al contingut

Preinscripció i matrícula Formació Contínua

Màsters, Postgraus i Títols d'Expert

Preinscripció

La preinscripció s’ha de formalitzar per internet a través d'aquesta mateixa pàgina web.

Documentació necessària per a la preinscripció

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o passaport)
  • Fotocòpia del títol universitari (en cas de no disposar del títol, cal indicar el motiu en el correu electrònic).
  • Currículum vitae.

 

Matrícula

Un cop admesos al Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, haureu de formalitzar la matrícula a través de la pàgina web.

Documentació necessària per a la matrícula

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o Passaport)
  • Fotocòpia títol universitari compulsat
  • Document SEPA (número de compte corrent bancari).

Documentació necessària pels estrangers

  • Països fora de l’estat espanyol dins de la Unió Europea: presentar documents oficials i, si cal, legalitzats i acompanyats de la corresponent traducció jurada.
  • Països que han subscrit el Conveni de l'Haia: presentar documents amb la legalització única o postil·la, i la signatura, del país on s’ha expedit el document.
  • Països no contemplats anteriorment: presentar documents legalitzats per via diplomàtica.

Veure apartat Legalització documentació estrangers.

 

Anul·lacions

L’Escola de Postgrau es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del programa, es retornarà l’import total pagat fins al moment.

Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa, la Universitat retindrà un 10% de l’import total del curs per despeses de gestió.

Si la baixa es notifica menys de 15 dies abans de l’inici del curs, la Universitat retindrà un 20% de l’import total del curs per despeses de gestió.

Els alumnes estrangers que hagin sol·licitat una carta pel visat no tindran dret a retorn en cap cas.

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució total o parcial de l’import pagat, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del programa. El sol·licitant haurà de complimentar una instància i es valorarà com procedir en cada cas. En tots els casos, la Universitat deduirà un percentatge corresponent a despeses de gestió.

El fet de matricular-se a una activitat formativa de l’Escola de Postgrau implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

 

Cursos d'especialització

Matrícula

La matrícula i pagament de la totalitat de l’import s’ha de formalitzar per internet a través d'aquesta mateixa pàgina web. 

 

Anul·lacions

L’Escola de Postgrau es reserva el dret d’anul·lar el curs si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En cas d’anul·lació del programa, es retornarà l’import total pagat fins al moment.

Si l’estudiant sol·licita donar-se de baixa abans de l’inici de curs, la Universitat retindrà un 10% de l’import total del curs per despeses de gestió.

Si la baixa es notifica un cop iniciat el curs, l’estudiant no tindrà dret a retorn.

El fet de matricular-se a una activitat formativa de l’Escola de Postgrau implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte