batxillerat espanyol

Podreu accedir als estudis universitaris si teniu aprovades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i heu fet el Batxillerat. A partir del curs 2009-2010 es va implantar una nova selectivitat, des de llavors els alumnes poden triar les matèries de modalitat de les quals es volen examinar, segons els estudis als quals volen accedir.

 

El nou model de PAU té dues parts:

 

1) Fase general: obligatòria, la seva superació permet accedir a la universitat i té validesa indefinida. Consta de cinc exercicis que es corresponen a les matèries comunes de 2n de batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera, Història o Filosofia) i una de les matèries de modalitat, a triar per l'alumne.

 

2) Fase específica: voluntària, té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada un dels títols als que l’estudiant vol accedir i té validesa per als dos cursos acadèmics següents. L’estudiant es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat de 2n de batxillerat diferents a la triada per a la fase general.

 

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la universitat [>]

Preinscripció universitària [>]