Vés al contingut

Notícies

Imagen

Estudiants de fisioteràpia d'UManresa durant la seva estada de pràctiques en un centre sanitari

El nivell d’inserció laboral dels titulats d’UManresa continua sent gairebé del 100%

Estudiar un grau universitari a UManresa continua sent garantia d’inserció laboral. La darrera edició de l’enquesta d’inserció laboral elaborada per l’Àrea de Qualitat del campus i pel Departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut constata que el 98,1% de les persones graduades en la promoció 2019-2020 estan treballant i que la mateixa xifra ho fan en feines relacionades amb els estudis. Un 32% de les 333 persones graduades de la promoció han respost aquesta darrera enquesta. 

Els graus amb major inserció laboral 

El 100% de les persones graduades a la Facultat de Ciències Socials de Manresa (Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Mestre d’Educació Infantil) estaven treballant en el moment de fer l’enquesta. La plena ocupació també es produeix en les persones titulades en els graus en Infermeria i Podologia, en el cas dels graus impartits a la Facultat de Ciències de la Salut. Els nivells d’inserció també són molt alts tant en el Grau en Fisioteràpia (98,2%) com en el Grau en Logopèdia (90%). 

Paral·lelament a aquests bons nivells d’inserció, dels resultats de l’enquesta en destaca també que el 98,1% de les persones que es van graduar a UManresa l’any 2020 i que estan treballant ho fan en feines relacionades amb els estudis que van realitzar. 

Infermeres, logopedes i fisioterapeutes, titulats amb millors ingressos

Entre les dades que analitza l’enquesta d’inserció laboral d’UManresa hi ha el nivell d’ingressos de les persones graduades. En aquest cas, les titulacions que tenen uns ingressos mensuals més elevats són les graduades en Infermeria, en Logopèdia i en Fisioteràpia. Un 95,7% de les infermeres i infermers, el 88,9% dels i les logopedes i el 87,5 % de les persones graduades en Fisioteràpia tenen uns ingressos mensuals superiors als 1.600 euros mensuals. 

Les persones graduades que triguen menys temps a trobar feina són, un any més, les que s’han graduat en Infermeria. Un percentatge molt elevat, el 65,2%, troben feina abans de completar els estudis de grau. Pel que fa a la resta dels estudis, en pràcticament la totalitat, les persones titulades a UManresa troben feina abans d’un any. 

Jornades laborals a temps complet

Les jornades laborals de les persones titulades en aquesta promoció són majoritàriament a jornada completa. En el cas d’Administració i Direcció d’Empreses, totes les persones que treballen ho fan a temps complet. També és molt alt en el cas de Fisioteràpia (92,9%) i de Logopèdia (88,9%).

Pel que fa als sectors on treballen, els resultats de l’enquesta constaten que la majoria de les persones graduades estan ocupades en l’àmbit privat. El sector públic ocupa el 47,8% de les persones titulades en Infermeria i el 37,5% en Mestre d’Educació Infantil. 

En un barem que va de 0 fins a 7, totes les persones graduades a UManresa puntuen per sobre de 5 el seu grau de satisfacció amb la feina que fan. Les persones més satisfetes són les graduades en Administració i Direcció d’Empreses i en Podologia. 

Satisfacció amb la formació rebuda a la Universitat

Tenint en compte aquest mateix barem, l’estudiantat titulat a UManresa durant la promoció 2019-2020 fa una molt bona valoració de la formació rebuda. Aquesta valoració és especialment alta als graus en Mestre en Educació Infantil, Infermeria i Logopèdia. En el cas del Grau en Mestre d’Educació Infantil, les persones titulades posen la nota més alta (6) a la formació teòrica i a Administració i Direcció d’Empreses, a la formació pràctica (5,8 ). Pel que fa als estudis de l’àmbit de les Ciències de la Salut, les persones graduades en Fisioteràpia puntuen amb la nota més alta la formació pràctica útil per a la feina (6,2), les graduades en Infermeria també posen de relleu la formació pràctica (5,7), així com les titulades en Logopèdia (5,9). Finalment, la nota més alta segons les persones graduades en Podologia és per a la formació teòrica (5).  
Aquestes bones valoracions estan relacionades amb una altra de les qüestions plantejades a l’enquesta en relació amb la tria dels estudis. Així, el 91,4% de les persones titulades asseguren que triarien el mateix grau universitari, destacant principalment els graduats en Administració i Direcció d’Empreses, seguits dels fisioterapeutes i dels graduats en Logopèdia. Així mateix, el 88,5% de les persones tornarien a triar UManresa per estudiar, una xifra tres punts superior al darrer estudi d’Inserció laboral. 

Persones compromeses amb la formació continuada

Una de les dades que destaca de les persones graduades a UManresa és la seva voluntat de continuar formant-se i especialitzant-se. Això es tradueix en un 95,7% de les persones titulades en Infermeria, el 66,7% dels podòlegs i el 25% de les persones titulades en Educació Infantil i Administració i Direcció d’Empreses que fan estudis de postgrau i de màster. Així mateix, un 82,1% dels fisioterapeutes i un 55,6% dels logopedes opten per formar-se en cursos especialitzats. 

Màsters universitaris amb plena ocupació

Aquest ha estat el quart any que l’enquesta d’inserció laboral es fa arribar també a les persones titulades en els màsters universitaris que imparteix UManresa. En aquest cas, els resultats també són excel·lents, ja que el 100% de les persones que van titular-se en el Màster Universitari en Metodologia de la Simulació i en el Màster Universitari del Sistema Musculoesquelètic estan treballant. En el cas del Màster en simulació, el 90% tornarien a triar la mateixa Universitat per formar-se i  el 91,7% optarien per la mateixa formació que han fet. Pel que fa al Màster del Sistema Musculoesquelètic, UManresa seria la primera opció en el 100% dels casos i gairebé el 80% tornarien a triar el mateix màster. 

Millors resultats d’inserció i d’adequació que a l’enquesta de l’AQU  
    
Els resultats d’inserció i d’adequació laboral (relació de la feina amb estudis cursats) obtinguts per l’enquesta de les persones titulades a UManresa són lleugerament millors als recollits en l’última enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), realitzada l’any 2023.   
 

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte