Màster en Emergències Extrahospitalàries

Edició Manresa

Descarrega el programa

Edició Balears

Descarrega el programa

 

El Màster en Emergències Extrahospitalàries ofereix als professionals sanitaris la formació, habilitats i actituds necessàries per realitzar una atenció integral a les víctimes en situacions d'emergències.

 

El programa es realitza conjuntament amb el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic i desenvoluparà un conjunt d'activitats pràctiques, de simulació i simulacres, que permeten aplicar els coneixements adquirits de forma immediata al lloc de treball.

 

El Màster està dividit per mòduls de manera que permet obtenir titulacions independents. Compta amb homologació a nivell mundial (PHTLS i EPC), europeu (SVI) i estatal (SVA).

 

Adreçat a: Graduats, llicenciats i/o diplomats que treballin en serveis relacionats amb les emergències extrahospitalàries o que hi estiguin interessats

 

Modalitat: Presencial

 

Crèdits: 60 ECTS

 

Horaris: Dijous de 9 a 20h. Inclou 5 mòduls intensius, divendres i dissabte de 9 a 20 h.

 

Lloc edició Manresa:
UManresa - Fundació Universitària del Bages
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

 

Lloc edició Balears:
061 Balears
Gerència d'Atenció a Urgències-Àrea de docència
C/ Illes Balears s/n
07014 - Palma de Mallorca

 

Curs bonificable: Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

 

 

més informació i contacte

Centre Internacional de Formació Contínua
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat

 

El Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En aquest cas es comunicarà als participants per tal de procedir a efectuar el retorn del pagament.
Emergències

 

 

 

Sol·licita informació sobre l'edició 2019/2020

* camps obligatoris
·El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària del Bages (UManresa).
· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries d'UManresa.
· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.
· No es comunicaran a cap persona, entitat o organització aliena a la Fundació Universitària del Bages (UManresa).
· En qualsevol moment podrà exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-s’hi.
· Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a política de protecció de dades.