beques UManresa-FUB

Els estudiants d’UManresa poden sol·licitar diferents ajuts a l’estudi de les administracions públiques, sempre que reuneixin els requisits de cada convocatòria:

 

- Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport [>]

- Beques del govern autonòmic del País Basc [>]

- Ajuts APA - Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès [>]

 

A més, UManresa compta amb diferents programes d'ajut a l'estudi per facilitar l'accés als estudis universitaris dels estudiants amb pocs recursos econòmics i bons expedients acadèmics.

Beques UManresa de col·laboració

Beques de col·laboració. Els beneficiaris han de realitzar 200 hores en tasques de suport en departaments o institucions vinculades a la universitat, al llarg del curs acadèmic i estan dotades amb 1.500€ cadascuna. També inclou 3 beques de col•laboració amb la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) i amb l'Escola de Formació Contínua d’UManresa, per un període de 400 hores i un import de 3.000€ cadascuna. Aquestes beques es destinen a reduir l'import de la matrícula. En l'adjudicació es tenen en compte criteris econòmics i acadèmics.

Beques UManresa - La Caixa

15 beques solidàries. Els beneficiaris han de realitzar 270 hores de serveis de suport a activitats i/o projectes socials, al llarg del curs acadèmic. Estan dotades amb 2.000€ cadascuna, que es destinen a reduir l'import de la matrícula. En l'adjudicació, es tenen en compte criteris econòmics, acadèmics i també de discapacitat física.

Beca - salari del programa Prèmium

El programa Prèmium del grau en ADE inclou pràctiques remunerades en empreses. Els alumnes que participen en el programa reben una assignació econòmica (mínim 6€/hora), per la seva estada formativa en una empresa, amb alta a la Seguretat social d'acord amb la normativa vigent. Poden participar en aquest programa de pràctiques a partir de 2n curs.

Convocatòria de beques. Curs 2018-2019

 

Descarregueu-vos les bases de la convocatòria de beques per al curs 2018-2019:

 

- Beques UManresa-FUB per a estudiants de nou accés [>]

- Beques UManresa-FUB per a estudiants d'altres cursos (2a convocatòria) [>]

- Beques UManresa-FUB - La Caixa [>]

 

Formulari de sol·licitud de beques:

 

- Formulari de sol·licitud [>]

 

altres ajuts

Préstec Màster Erasmus+ de La Caixa

Préstec sense aval per cursar un màster en qualsevol país europeu. Es comença a pagar un any després d'haver acabat els estudis. Més informació [>]

 

Beca Social Modolell-Calderó

Resum de requisits per optar a una de les 12 beques de 2000 euros per curs:

- Iniciar estudis universitaris aquest curs 2018-2019.

- Tenir el domicili familiar a la comarca d’Osona i estar empadronat com a mínim els tres anys previs a la sol·licitud de la beca.

- Tenir un màxim de 30 anys.

- No estar en possessió d’un títol universitari del mateix nivell o superior.

- Topalls econòmics.

 

Documents

- Convocatòria de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

- Formulari de sol·licitud de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

 

Per sol·licitar la beca cal enviar el formulari al correu electrònic secretariaacademica@umanresa.cat abans del 15 de novembre de 2018.