Històric de programes Infermeria

curs 2016-2017

Infermeria - 3r curs

 

Cures infermeres en alteracions de la salut II 6 ECTS
Cures infermeres en salut mental 3 ECTS
Cures infermeres maternitat i salut reproductiva 3 ECTS
Metodologia científica en ciències de la infermeria II 3 ECTS
Cures infermeres a l’ancià 3 ECTS
Pràcticum IV 12 ECTS
Cures infermeres al nen i a l’adolescent 3 ECTS
Cures infermeres al malalt crític 3 ECTS
Cures infermeres al final de la vida 3 ECTS
Educació per a la salut 6 ECTS
Metodologies d’intervenció orientades a la comunitat 3 ECTS
Pràcticum V 12 ECTS

 

Infermeria - 4t curs

 

Gestió, qualitat i lideratge en infermeria 6 ECTS
Atenció integrada 3 ECTS
Pràcticum VI 15 ECTS
Optativa I 3 ECTS
Optativa II 3 ECTS
Treball de Final de Grau 9 ECTS
Optativa III 3 ECTS
Pràcticum VII 18 ECTS