preus

Grau Preu del primer curs complet Preu del crèdit
INFERMERIA 6.001€ 97,34€
FISIOTERÀPIA 6.001€ 97,34€
PODOLOGIA 5.958€ 96,63€
PODOLOGIA I FISIOTERÀPIA (doble grau) 7.118€ 96,63€
LOGOPÈDIA (semipresencial) 5.195€ 84,25€
ADE 5.344€ 86,39€
EDUCACIÓ INFANTIL 5.307€ 85,78€

 

Aquest import inclou el cost de 60 crèdits i les taxes de gestió acadèmica. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. A primer curs, és obligatori matricular-se de totes les assignatures (60 crèdits), excepte si s’opta per una matrícula a temps parcial (cal justificar aquesta decisió).

 

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

1% de descompte al preu de la matrícula

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament novembre 2019: 20% de la matrícula
> 3r pagament gener 2020: 20% de la matrícula
> 4t pagament març 2020: 20% de la matrícula

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

 


Per a la informació referent al Grau en Medicina, consulta el web www.umedicina.cat