Històric de programes Infermeria

curs 2017-2018

Infermeria - 4t curs

 

Gestió, qualitat i lideratge en infermeria 6 ECTS
Atenció integrada 3 ECTS
Pràcticum VI 15 ECTS
Optativa I 3 ECTS
Optativa II 3 ECTS
Treball de Final de Grau 9 ECTS
Optativa III 3 ECTS
Pràcticum VII 18 ECTS