pla d'estudis Mestre en Educació Infantil

titulació de graduat en Mestre d'Educació Infantil per la UVic-UCC

Educació Infantil - 3r curs

 

Didàctica de la matemàtica I 3 ECTS
Didàctica del llenguatge I 6 ECTS
Teaching english 3 ECTS
Optativa I 6 ECTS
Optativa II 6 ECTS
Educació musical II 6 ECTS
Didàctica artística II 6 ECTS
Didàctica del llenguatge II 6 ECTS
Didàctica de coneixement del medi I 3 ECTS
Pràctiques II 15 ECTS

 

Educació Infantil - 4t curs

 

Didàctica de coneixement del medi II 6 ECTS
Didàctica matemàtica II 6 ECTS
Literatura infantil 3 ECTS
Optativa III 6 ECTS
Optativa IV 6 ECTS
Optativa V 6 ECTS
Pràctiques III 18 ECTS
Treball de Final de Grau 9 ECTS

 


mencions

 

Per a tenir una menció cal cursar les 5 optatives de la menció (30 crèdits) i fer les pràctiques de 4t i el TFG en relació a la menció. La major part d’optatives seran bianuals, de manera que cada curs hi haurà 6 optatives i entre els dos cursos assegurarem la possibilitat de cursar les dues mencions.

 

Menció Infància i salut

Menció Educar en contextos diversos

Tècniques de relaxació i massatge infantil

Educació vocal i tècniques de comunicació

Gestió de les emocions

Alteracions del desenvolupament del llenguatge

Salut i alimentació

Atenció primerenca

Emprenedoria en l’àmbit educatiu

Creació de projectes d’intervenció

Creativitat i innovació

Disseny i creació de materials

Expressió corporal

 

documents

 

Competències del graduat en Mestre d'Educació Infantil [>]
Fitxa del grau en Mestre d'Educació Infantil [>]
Perfil i competències del graduat en Mestre d'Educació Infantil [>]
Pla d'estudis de Mestre en Educació Infantil [>]
Taula de reconeixements del grau en Mestre d'Educació Infantil [>]

 

Inscripció del títol de grau al registre oficial d'universitats, centres i títols (BOE) [>]