pràctiques al grau en ADE

En el marc de la pandèmia de la COVID-19 les pràctiques externes es desenvoluparan segons els criteris establerts en el programa de cada pràcticum, publicat en el Pla d'Estudis d'aquest mateix web.

 

L'objectiu general de les pràctiques és que l'alumne integri i apliqui els coneixements adquirits, desenvolupi habilitats i adopti les actituds necessàries que el capacitin com a professional competent en el si de l’empresa. Per assolir aquesta fita, el grau en ADE compta amb la possibilitat de realitzar pràctiques en diferents empreses de diverses característiques (sector, dimensió, etc) on els alumnes podran exercir com a professionals en les àrees que hi tingui més interès: comercialització, màrqueting, comptabilitat, recursos humans, finances, entre d’altres.

 

 

ade

documents

Protocol de pràctiques [>]